Uge 26 - 2019

HPV-vaccination af drenge udskydes til 1. september 2019
Tilbud om gratis influenzavaccination rykkes til den 1. november fra og med den kommende influenzasæson
Ny påmindelsesordning om børnevaccination
MRSA 2018

HPV-vaccination af drenge udskydes til 1. september 2019

Som omtalt i EPI-NYT 24-25/19 var det planen, at HPV-vaccination af drenge skulle begynde den 1. juli 2019. Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at dette ikke er muligt på grund af den parlamentariske situation. Det forventes i stedet at blive indført den 1. september 2019 og vil fortsat omfatte drenge, som er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller derefter.

(Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Tilbud om gratis influenzavaccination rykkes til den 1. november fra og med den kommende influenzasæson

Bekendtgørelsen om gratis influenzavaccination til risikogrupper træder fra i år først i kraft fra den 1. november 2019. Tidligere har ikrafttrædelsen været den 1. oktober.

Ændringen skyldes dels, at det i 2019 har været vanskeligt for producenterne at levere vacciner til 1. oktober på grund af en sen offentliggørelse af anbefalinger om vaccinesammensætning for influenzavacciner til den nordlige halvkugle fra WHO. Dels at der er faglige hensyn, der understøtter en senere start af influenzavaccination, idet influenzavaccinernes effekt aftager med tiden samtidig med, at forekomsten af influenza i Danmark traditionelt først optræder sent, oftest i perioden december til marts. De sene influenzasæsoner betyder, at hvis vaccinationen gives tidligt, vil beskyttelsen være ringere sidst i influenzasæsonen. Allerede seks måneder efter vaccination er antistofniveauet faldet til ca. halvdelen af højest nåede antistofniveau. Ældre responderer generelt ringere på vaccinen; dvs. at deres antistoffer ligger lavere, og antistofniveauet falder hurtigere end hos unge.

Influenzavaccination medfører beskyttelse mod influenza efter ca. 2 uger og immuniteten holder sædvanligvis 6-12 måneder.

I Danmark tilbydes gratis influenzavaccination til særlige risikogrupper derfor fremover fra 1. november frem til den 15. januar. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar.

Fra sæson 2019/20 tilbydes 4-valente inaktiverede influenzavacciner til alle risikogrupper. Denne vaccine beskytter mod 2 influenza A-virus og 2 influenza B-virus. Prisen for en influenzavaccine er i denne forbindelse steget, men honoraret til lægen/vaccinatøren er steget tilsvarende.

Læs mere om influenzavaccination generelt og om bestilling af influenzavacciner.

Se endvidere bekendtgørelsen om gratis influenzavaccination til visse persongrupper.

(I.G. Helmuth, L.K. Knudsen, T.G. Krause, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Ny påmindelsesordning om børnevaccination

Statens Serum Institut (SSI) har siden den 15. maj 2014 sendt skriftlige påmindelser om børnevaccination til forældre med børn, der fylder 2, 6½ og 14 år, hvis børnene mangler mindst én vaccination, der anbefales i børnevaccinationsprogrammet.

Ordningen har medvirket til at øge vaccinationsdækningen og dermed sikre, at så få børn som muligt får alvorlige sygdomme, der kan forebygges ved vaccination. Dog er vaccinationsdækningen i Danmark stadigt lidt lavere end i de lande, vi normalt sammenligner os med, og vaccinationer bliver ofte givet forsinket.

I oktober måned 2018 præsenterede den daværende regering et nyt vaccinationsudspil: De mange skal beskytte de få. I dette udspil er et af målene, at børnevaccinerne skal gives til tiden. I dette EPI-NYT gives en kort beskrivelse af et af tiltagene: En ny påmindelsesordning som vil blive beskrevet mere detaljeret i EPI-NYT i august måned.

Som led i den nye påmindelsesordning vil børn født efter 1. august 2019 automatisk få tildelt det danske børnevaccinationsprogram i Det Danske Vaccinationsregister (DDV), hvilket vil fremstå som et ”anbefalet vaccinationsforløb” i DDV.

To uger før det planlagte tidspunkt for en børnevaccination, vil begge forældre/den forældre som har forældremyndigheden/værge (fremover: ”forældre”) modtage en besked i e-Boks om at huske at bestille tid til børnevaccination.

Én måned efter det planlagte tidspunkt vil der automatisk blive fulgt op på, om vaccinationen er givet, fx vil der blive fulgt op på, om et barn på 4 måneder har fået sin 3-måneders vaccination. Hvis vaccinationen ikke fremgår som registreret i DDV, vil der igen blive sendt en påmindelse til begge forældre om manglende børnevaccination.

Ved forsinket vaccination vil systemet automatisk tage hensyn til minimumsintervallerne imellem vaccinerne. Almen praksis og forældre får herved hjælp til at give vaccinerne så rettidig som muligt. Ved tvivl om hvilken vaccine barnet mangler, må forældrene rette henvendelse til egen læge. Hvis egen læge bliver i tvivl, kan Infektionsepidemiologisk afdelings telefonrådgivning kontaktes af almen praksis. Det er således ikke forældrene, som skal rette henvendelse til SSI.

Det vil være muligt for forældrene at fravælge disse påmindelser. Dette kan gøres via Fravalg af påmindelser, og på sigt vil det også være muligt via Sundhed.dk.

Hvis forældrene ønsker helt at fravælge vaccinationsprogrammet, kan egen læge markere det i FMK-online.

Til de forældre som ikke modtager digital post, vil brevene blive fremsendt som almindelige breve.

De forældre, som har tilmeldt sig Nem SMS, vil på sigt få en notifikation om brev fra Statens Serum Institut.

Hvem er omfattet af denne nye ordning?

Børn født efter 1. august 2019 vil få tildelt et vaccinationsprogram fra fødslen.

Børn, som fylder 4 år fra 1. november 2019, vil blive tildelt et program omfattende 4-, 5- og 12-års vaccinationerne (MFR 2, DiTeKiPol revaccination og HPV 1 og 2).
Ligeledes vil børn, som fylder 12 år fra 1. november 2019, blive tildelt et program omfattende 12-års vaccinerne (HPV 1 og 2).

De børn som falder uden for disse grupper, vil fortsat få påmindelser fra den eksisterende ordning ved 2 år, 6 ½ år og 14 år. Denne ordning vil gradvist blive afviklet, efterhånden som alle børn bliver omfattet af den nye påmindelsesordning.

For yderligere information om anvendelse af vaccinationsforløb, registrering af vacciner m.m., se Det danske børnevaccinationsprogram, som vil blive opdateret medio august 2019. Desuden vil der komme information i PLO-nyt til almen praksis, og der vil blive orienteret bredt i diverse nyhedsmedier i august måned.

(L.K. Knudsen, T.G. Krause, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

MRSA 2018

Antallet af nye MRSA-tilfælde var 3.669 i 2018, figur 1, hvilket var en anelse højere end antallet i 2017 (3.579), EPI-NYT 25/18.

EPI-NYT 2019 uge 26 figur 1

Der blev i 2018 registreret i alt 16 udbrud på sygehuse, plejehjem og andre institutioner, omfattende 111 MRSA-tilfælde. Seks af udbruddene var på neonatalafdelinger, hvor et stort udbrud alene omfattende 59 tilfælde (spa-type t223) på fire forskellige neonatalafdelinger i landet. De resterende udbrud omfattede to til otte tilfælde.

Antallet af husdyr-MRSA CC398-tilfælde var 1.215 og dermed på samme niveau som de fire foregående år. I 2018 var der et fald i antal af personer uden husdyrkontakt, som fik infektioner med husdyr-MRSA CC398 i forhold til året før (158 personer i 2018 mod 172 i 2017). Spredningen af husdyr-MRSA CC398 i den generelle befolkning ser derved ikke ud til at være stigende til trods for, at flere personer med husdyr-kontakt er blevet fundet positive igennem årene. Der blev i 2018 konstateret otte tilfælde af bakteriæmi med husdyr-MRSA CC398. To af patienterne døde i løbet af 30 dage efter prøvetagningsdatoen.

I 588 (16 %) tilfælde var MRSA erhvervet i udlandet, hvilket stort set er samme antal som i 2017, hvor 581 blev registreret som importerede tilfælde.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2018 henvises til årsopgørelse over MRSA 2018.

(A. Petersen, A.R. Larsen, Bakterier, Svampe og Parasitter, B. Kristensen, A. Koch, C.H. Møller, T. Urth, H. Amtsbiller, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)