Uge 13 - 2020

Leptospirose - 2019

Leptospirose er en zoonose, dvs. en sygdom der smitter mellem dyr og mennesker. Sygdommen forårsages af infektion med spirokæter fra bakterieslægten Leptospira. Spirokæterne findes naturligt i mange pattedyrs urin, men i Danmark bliver mennesker primært smittet fra gnaverurin. Smitten opstår ofte hos personer, som har øget kontakt til rotter, som for eksempel kloakarbejdere, landmænd eller private, der rengør kældre efter eventuel oversvømmelse, EPI-NYT 34b/11 og 4-5/19.

I 2019 blev der i alt registreret 14 tilfælde med leptospirose. Ni af tilfældene var smittet i Danmark (primært i Syddanmark), og de resterende i Indonesien, Vietman, Sydamerika og Grønland. Fordelingen af de danskerhvervede tilfælde kan hænge sammen med større lokal opmærksomhed på sygdommen, da gnavere især findes i vådområder. Yderligere detaljer om sygdomsforekomst og national overvågning er beskrevet i årsopgørelsen for 2019 samt på SSI’s hjemmeside.

Leptospirose er sjælden hos mennesker, men kan forårsage alvorlig sygdom med dødelig udgang, EPI-NYT 28-33/16. Personer, der udvikler influenzalignende symptomer, snue, røde øjne og/eller petekkier, efter at have haft kontakt til rotter eller muligt inficeret materiale som affald, gødning, ferskvand, kloak- og spildevand eller vand/mudder efter oversvømmelser eller lignende, bør konsultere læge for yderligere undersøgelse.

Læs mere om undersøgelse, diagnostik og behandling på SSI´s hjemmeside.

Leptospirose er individuelt anmeldelsespligtig på formular 1515. Opgørelse over tilfælde i Danmark og udvikling siden 1980 kan ses på SSI’s hjemmeside.

One Health

I forbindelse med national implementering af One Health-strategien overfor smitsomme sygdomme overtog SSI i 2019, sammen med Københavns Universitet, det danske veterinære beredskab (Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) hvilket blandt andet indebærer rådgivning af Fødevarestyrelsen i forbindelse med One Health-overvågning og -beredskab. Diagnostikken for leptospirose for både mennesker og dyr er således samlet på Statens Serum Institut. Herved styrkes muligheden for at sammenligne og opklare eventuel direkte smitte fra dyr til mennesker eller mellem dyr.

Læs mere om One Health-aktiviteter og -beredskab her på SSI´s hjemmeside.

(C. Kjelsø, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, K.A. Krogfelt, C. S. Jørgensen, Afdeling for Virus og Mikrobiologisk Special diagnostik)