Uge 4/5 - 2019

Leptospirose 2017 – 2018

Leptospirose 2017 – 2018

Der blev i 2017 – 2018 anmeldt 42 tilfælde af leptospirose i Danmark. Sammenlignet med tidligere år var der i både 2017 og 2018 en stigning i anmeldte patienter såvel som laboratoriepåviste tilfælde, figur 1. Stigningen var blandt andet forbundet med et mindre sygdomsudbrud i forbindelse med et swimrun-løb i Danmark, men sås også blandt personer smittet i udlandet.

En detaljeret årsopgørelse for 2017-2018 kan findes her.

EPI-NYT uge 4-5 2019 figur 1

Leptospirose er en sjælden, men alvorlig sygdom forårsaget af infektion med spirokæter fra bakterieslægten Leptospira, som findes naturligt i mange pattedyrs urin. I Danmark er det hyppigst bakterier fra rotter eller mus, der forårsager sygdom hos mennesker. Symptomerne er ofte ukarakteristiske i begyndelsen af sygdommen og kan ligne influenza-symptomer. I de alvorlige tilfælde, kaldet Weils sygdom, er der en relativt hurtig indtræden af lungeinfektion og organsvigt, læs fire sygehistorier i EPI-NYT 28-33/2016.

Personer, der udvikler influenzalignende symptomer efter at have haft kontakt til rotter, ferskvand, kloak- og spildevand, eller vand/mudder efter oversvømmelser eller lignende, bør konsultere læge for yderligere undersøgelse. Diagnostik i Denmark udføres kun på Statens Serum Institut. Leptospirose er individuelt anmeldelsespligtig.

Leptospirose kan behandles med penicillin eller andet antibiotika. Den bedste effekt opnås, hvis behandlingen påbegyndes inden for de første fire dage af sygdommen, se sygdomsbeskrivelsen for leptospirose på SSI’s hjemmeside.

Leptospirose hos mennesker forebygges ved at bruge beskyttelsesudstyr såsom gummistøvler og gummihandsker, tildækning af eventuelle sår og ridser i huden med vandafvisende materiale, skift og vask af tøj (helst over 80 grader), der har været i kontakt med ferskvand, herunder kloak- og spildevand, samt ved at bade i rent vand umiddelbart herefter. I afgrænsede områder med mange mus og rotter, det kunne være vandhuller, gårde, lagerområder, dambrug, septiktanke m.m., er jævnlig skadedyrskontrol vigtig.

(C. Kjelsø, S. Ethelberg, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, K.A Krogfelt, C.S Jørgensen, Afdeling for Virologi og Mikrobiologisk Specialdiagnostik)