Uge 11 - 2020

Ornitose 2017-2019

Ornitose 2017-2019

I alt blev der i perioden 2017-2019 registreret 62 personer med ornitose, også kaldet papegøjesyge.

Ornitose forårsages af bakterien Chlamydia psittaci, der smitter fra fugle til mennesker, men ikke mellem mennesker.

Symptomer hos mennesker er initialt influenzalignende med feber, muskelsmerter, hovedpine evt. ledsaget af diarré, kvalme og opkastninger. I nogle tilfælde opstår der desuden en tør hoste, som senere kan blive med slim, desuden brystsmerter og vejrtrækningsbesvær. Infektionen kan i sjældnere tilfælde føre til alvorlig lungebetændelse med påvirkning af andre organer (lever, milt, hjerte mv.). Risikoen for alvorlig sygdom stiger med alderen og ved nedsat immunforsvar.

Mere end halvdelen af periodens registrerede tilfælde var smittet i Danmark og havde haft kontakt til enten tamfugle eller vilde fugle, såsom papegøjer, kanariefugle, ænder, høns og duer. Læs mere om overvågning og forebyggelse af ornitose her . Årsopgørelse 2017-2019, 11/20 .

Antallet af registrerede ornitosetilfælde hos mennesker varierer fra år til år. I 2019 blev der således registreret en fordobling i antal personer registreret med ornitose sammenlignet med antallet i henholdsvis 2017 og 2018. 

EPI-NYT_11_2020_ tabel1 

Der kan ikke vaccineres mod ornitose, men sygdommen kan behandles effektivt med antibiotika, læs mere om ornitose og forebyggelse hos mennesker her https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsleksikon/o/ornitose. 

Styrket One Health samarbejde

I forbindelse med national implementering af One Health strategien overfor smitsomme sygdomme overtog SSI den 1. marts 2019, sammen med Københavns Universitet, det danske veterinære beredskab (Dansk Veterinær Konsortium, DK-VET) og rådgivning af Fødevarestyrelsen i forbindelse hermed. Det betyder, at prøver fra både syge mennesker og fra fugle mistænkt for at være smittebærere af C. psittaci siden den 1. marts 2019 er indsendt til SSI til analyse og overvågning. Med dette nye fokus og en styrket overvågning kan man forvente, at antallet af diagnosticerede ornitosetilfælde i både dyr og mennesker bliver mere fokuseret, da ornitose i en del tilfælde er en ret mild sygdom, som tilmed kan være vanskelig at diagnosticere.

Læs mere om One Health aktiviteter og beredskab.

(C. Kjelsø, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, R. Føns Petersen, Ø. Angen, S. Uldum, Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe, S. Kjær-Andersen, Dyresundhed, FVST)