Uge 35/36 - 2019

Gonorré 2018

Gonorré 2018

 • Der var 3.251 registrerede tilfælde, 2.015 mænd og 1.236 kvinder, fordelt på 3.072 personer.
   
 • Blandt 2.192 tilfælde klinisk anmeldt til SSI var der 1.350 mænd, hvoraf 579 oplyste at være smittet af mænd. Der var 842 kvinder, hvoraf 11 oplyste at være smittet af kvinder.
   
 • 3 % af kvinder, der var anmeldt med gonorré, var gravide.
   
 • Den hyppigst forekommende aldersgruppe var 20-24 år, og København by var den hyppigst forekommende landsdel..
   
 • Hyppigheden af ciprofloxacinresistens har været faldende i en årrække men er desværre steget igen. Præparatet kan kun bruges ved påvist følsomhed.
   
 • Kondomer forebygger gonorré, og relevant testning med komplet mikrobiologisk diagnostik, behandling med anbefalede antibiotika og partneropsporing kan bryde smittekæder.

Den nationale overvågning af gonorré på Statens Serum Institut (SSI) er baseret på dataudtræk fra Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa), som er en landsdækkende automatisk opdateret database over alle undersøgelsesresultater fra alle klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA'er), EPI-NYT 45/13. Den omfatter for gonorrés vedkommende resultater opnået ved dyrkning og/eller PCR eller anden nukleinsyreamplifikationsteknik (NAT), idet alle KMA'er udfører kombineret NAT for gonokokker og Chlamydia trachomatis.
Hvis der er gentagne positive prøver hos samme person, defineres et nyt gonorrétilfælde ved, at der er gået flere end 21 dage siden seneste positive fund.

Overvågningen af laboratoriepåvist gonorré suppleres med indsendelse af isolat til Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe (BPS), Infektionsberedskabet, SSI.

Klinisk anmeldelse er lovpligtig og sker til Meldesystemet for Infektiøse Sygdomme (MIS), Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse (AIF), SSI. De kliniske anmeldelsesformularer efterspørger oplysninger, som ikke fremgår af laboratoriedata: Smittemåde, seksuel orientering, oprindelsesland, smitteland, hiv-status m.m.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2018 henvises til Årsopgørelsen for gonorré i 2018.

Der blev i 2018 registreret 3.206 tilfælde af gonorré i MiBa. Dertil kommer 45 tilfælde, som kun var anmeldt til MIS. Disse i alt 3.251 tilfælde fordelte sig på 3.072 personer, idet 2.915 personer var registreret med ét tilfælde, 139 personer med to, 15 personer med tre, to personer med fire og én person med fem tilfælde. I alt 2.015 (62 %) af tilfældene forekom blandt mænd og 1.236 (38 %) blandt kvinder.

Antallet af gonorrétilfælde har været i stigning gennem en årrække, men har siden 2017 ikke vist nogen stigning. Der kan være flere mulige forklaringer på dette. Sundhedsstyrelsen har gennem flere år gennemført kondomkampagner rettet mod de unge, som udgør en stor del af patienter med gonorré. Desuden har både AIDS-fondet og Sex og Samfund gennem kampagner opfordret til hyppig testning for seksuelt overførbare sygdomme i de relevante risikogrupper. Der kan være andre forklaringer på, at stigningen er ophørt, den samme tendens er dog også observeret for syfilis, EPI-NYT 34/19.

En betydelig del (33 %) af de diagnosticerede tilfælde bliver ikke anmeldt af de behandlende læger. Hvis anmeldelseshyppigheden ikke er jævnt fordelt, kan opgørelserne over smittemåde, smitteland m.v. være misvisende. Lægerne opfordres derfor til at være opmærksomme på pligten til at anmelde patienter, der diagnosticeres med gonorré. Dette kan gøres ved at downloade og udfylde formular 1510-G, som herefter kan vedhæftes til en e-mail, der sendes fra en sikker digital postkasse til sygdomsanmeldelse@ssi.dk. Har man ikke adgang til sikker mail, kan den udfyldte formular udskrives og sendes til Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S. Frankerede svarkuverter kan rekvireres fra sygdomsanmeldelse@ssi.dk eller hos afsnitssekretær Linda Roth, telefon 3268 3744.

Det er bekymrende, at der ligesom i 2016 og 2017 påvistes flere tilfælde af gonorré blandt gravide. Sundhedspersoner opfordres til at være opmærksomme på gonokokker som årsag til øjenbetændelse hos nyfødte, især de første 14 dage efter fødslen. Gonorroisk konjunktivit (der også forekommer hos andre end nyfødte), er en potentielt særdeles alvorlig tilstand, der ubehandlet kan medføre destruktion af øjeæblet. Disse patienter skal derfor henvises akut til specialafdeling og behandles omgående for at bevare synet.

Hyppigheden af ciprofloxacinresistens har været faldende i en årrække men er desværre steget igen. Præparatet kan kun bruges ved påvist følsomhed, se Årsopgørelsen for gonorré 2018.

I lighed med andre seksuelt overførbare sygdomme er gonorré en såkaldt indikator-sygdom for hiv, hvilket vil sige, at flere end 0,1 % af patienter med en seksuelt overførbar sygdom også er smittet med hiv. Derfor er det glædeligt, at en stor andel af de anmeldte var testet for hiv. Lægerne opfordres desuden til at undersøge for øvrige relevante seksuelt overførbare sygdomme, som syfilis, klamydia og evt. lymfogranuloma venereum, (LGV).

En vigtig indsats mod spredning af gonorré er grundig laboratoriebaseret diagnostik, herunder prøvetagning fra samtlige relevante anatomiske steder (urethra, rektum, svælg, og hos kvinder desuden cervix), barrierebeskyttelse med kondom samt partneropsporing. Gonorré kan være lav- eller asymptomatisk, og dette gælder praktisk taget altid gonorré i svælg og rektum. Hvis infektionen udelukkende er lokaliseret dér og ikke diagnosticeres, udgør patienten et smittereservoir.

(A.K. Hvass, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, K.D. Bjerre, Dataintegration og Analysesekretariat, S. Hoffmann, Afdeling for Bakterier, Parasitter & Svampe)