Uge 34 - 2019

Fremover vil forældre blive påmindet før vaccination
Syfilis 2018

Fremover vil forældre blive påmindet før vaccination

I løbet af efteråret lancerer Statens Serum Institut i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen en ny påmindelsesordning om børnevaccination.

SSI har siden den 15. maj 2014 sendt påmindelser om børnevaccination, hvis børnene mangler mindst én af de vaccinationer, der anbefales i børnevaccinationsprogrammet, når barnet fylder 2, 6½ eller 14 år. Ordningen har medvirket til at øge vaccinationsdækningen, og dermed sikre at så mange børn som muligt undgår alvorlige sygdomme, der kan forebygges ved vaccination.

Fremover vil forældre både få påmindelser, når det er ved at være tid til vaccination, og blive mindet om vaccination, hvis vaccinationstidspunktet er overskredet. Målet med den nye ordning er, at endnu flere børn bliver vaccineret til tiden.

Følgende børn vil blive omfattet af den nye påmindelsesordning:

 • Børn som er født efter 1. august 2019.
 • Børn som fylder 4 år fra 1. november 2019.
 • Børn som fylder 12 år fra 1. november 2019.

For disse børn gælder det, at de i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) får tilknyttet børnevaccinationsprogrammet svarende til deres alder som et ”anbefalet vaccinationsprogram”. To uger før det planlagte tidspunkt for en børnevaccination, vil forældre modtage en besked i e-Boks om at huske at bestille tid til børnevaccination. Én måned efter det planlagte tidspunkt vil der automatisk blive fulgt op på, om vaccinationen er givet. Hvis vaccinationen ikke er registreret i DDV, vil der blive sendt en påmindelse til forældrene om manglende børnevaccination. De første påmindelser vil blive udsendt medio oktober 2019. På sigt vil forældre også kunne få vaccinationspåmindelser via NemSMS.

Børn, der ikke er omfattet af den nye ordning, vil fortsat modtage påmindelser som led i den gamle påmindelsesordning fra 2014.

Mere information om de to påmindelsesordninger kan findes her. Her kan der bl.a. ses eksempler på påmindelsesbrevene, information om registrering af vacciner i et forløb og om, hvordan forældre kan fravælge påmindelser.

(T.G. Krause og L.K. Knudsen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Syfilis 2018

 • Syfilis har været i stigning siden årtusindskiftet, men synes nu at være stagnerende for heteroseksuelt smittede kvinder og mænd, men faldende for mænd der har sex med mænd (MSM). I 2018 blev der registreret 526 tilfælde, hvoraf 84 % forekom blandt mænd.
   
 • Hovedparten af tilfældene fandtes blandt MSM, hvoraf 23 % var hiv-positive.
   
 • I modsætning til gonorré, som forekommer hyppigst hos 20-24-årige, er syfilis hyppigere blandt ældre; medianalderen i 2018 var 39 år for mænd og 29 år for kvinder.
   
 • Blandt 82 kvinder, der fik diagnosen syfilis i 2018, var 21 (26%) fundet via den generelle gravidscreening. Dette tyder på, at der kan være en udiagnosticeret fraktion blandt kvinder, og formentlig også blandt heteroseksuelle mænd. Der var ikke anmeldt tilfælde af kongenit syfilis i 2018.
   
 • Hyppig testning af relevante grupper kan medvirke til at bryde smittekæder og derved bidrage til reduktion i antallet af tilfælde.
   
 • Alle MSM anbefales årlig testning for hiv og øvrige seksuelt overførbare infektioner. MSM med et aktivt seksualliv, som ikke konsekvent bruger kondom, anbefales at blive testet to til fire gange årligt.

I 2018 registrerede Statens Serum Institut (SSI) 526 tilfælde af syfilis, fordelt på 524 personer.

I alt 444 (84 %) af tilfældene forekom blandt 442 mænd og 82 (16 %) blandt 82 kvinder, idet to mænd havde to tilfælde i løbet af året.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2018 henvises til årsopgørelse over syfilis 2018.

Syfilis var i årene 1994 til 2001 meget sjælden i Danmark; der blev i denne periode anmeldt under 20 tilfælde om året. Fra årtusindskiftet har der været en stigning i antallet af tilfælde, som især var kraftig i årene 2006-2011. Efter en nedgang i antallet af tilfælde i 2012 var syfilis igen i stigning, men har nu atter vist et fald. Dette fald gælder dog kun MSM. Blandt 82 kvinder, der i 2018 fik diagnosen syfilis, var 21 (26 %) fundet via den generelle gravidscreening. Dette kunne tyde på, at der er en udiagnosticeret fraktion blandt heteroseksuelle, som ikke bliver testet, fordi de ikke har symptomer. Selvom heteroseksuelle mænd og kvinder ikke tilhører de grupper, der bør testes regelmæssigt for syfilis, idet de fortsat udgør en mindre andel af de smittede, skal syfilis i dag være med i de differentialdiagnostiske overvejelser i forbindelse med relevante symptomer, og testning for syfilis bør overvejes hyppigere end tidligere.

Den typiske chanker er symptomfri og desuden ofte lokaliseret steder, hvor patienten ikke kan opdage den (vagina, rektum, mundhule). Afbrydelse af smittekæder kan derfor ikke baseres på symptomforanlediget lægekontakt. Derfor er det væsentligt, at MSM testes hyppigt, selvom de ikke har symptomer. Dette fører til diagnostik og behandling af ellers uerkendt syfilis, hvorved smittekæder kan brydes.

Der har været ført kampagner for at få flere MSM til at lade sig teste hyppigt for seksuelt overførte infektioner, herunder hiv, syfilis og gonorré. Disse kampagner synes at have båret frugt hvad angår syfilis, idet der nu ses et fald blandt MSM. Man kan håbe, at tilbuddet om PrEP (medikamentel hiv-profylakse, Pre Exposure Prophylaxis), som er blevet indført i 2019, vil føre til, at endnu flere MSM bliver hyppigt undersøgt for bl.a. syfilis, hvorved smittekæderne yderligere kan brydes.

Det anbefales, at alle MSM testes for seksuelt overførte infektioner inklusive hiv årligt, og at MSM, der har et aktivt seksualliv og ikke konsekvent benytter kondom, testes to - fire gange årligt. Denne testhyppighed anbefales også af det amerikanske Center for Disease Control and Prevention (CDC) og af National Health Service (NHS) i England.

Siden 1. januar 2010 har der været generel screening af gravide for syfilis, EPI-NYT 27-33/2010. Ved fund af positiv screeningstest skal der udføres konfirmatoriske serologiske undersøgelser for at be- eller afkræfte screeningsresultatet. I flere tilfælde har det været nødvendigt at påminde patienternes egen læge om dette, og der er eksempler på, at de pågældende kvinder ved den konfirmatoriske test har fået påvist oplagt behandlingskrævende syfilis.

PCR er velegnet til påvisning af Treponema pallidum i chankermateriale og er oftest positiv ca. 14 dage før der kan påvises antistoffer. Der skal dog også udføres serologiske undersøgelser for at kunne monitorere behandlingseffekten.

Syfilis anmeldes til Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI på formular 1510, som kan downloades hér.

(S. Cowan, A.K. Hvass, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, K.D. Bjerre, Dataintegration og Analyse Sekretariat, S. Hoffmann, Afdeling for Bakterier, Parasitter & Svampe)