Uge 38 - 2013

Salmonella Enteritidis og Shigella sonnei i forbindelse med ferierejser til Tyrkiet i 2013 
Pilgrimsrejsende til Mekka 
Cirkulation af vild poliovirus i Israel

Salmonella Enteritidis og Shigella sonnei i forbindelse med ferierejser til Tyrkiet i 2013

Statens Serum Institut har siden juni registreret et stigende antal patienter smittet med Salmonella Enteritidis under ferierejse til Tyrkiet. Samtidig har et udbrud på et hotel i Alanya vist sig at være forårsaget af flere tarmpatogene bakterier, heriblandt S. Enteritidis og Shigella sonnei.

Hen over sommeren er der ved undertypning af Salmonella Enteritidis identificeret en ophobning af fire nært beslægtede grupper. Den 3. september 2013 var der modtaget bakteriestammer fra 81 personer, som siden juni 2013 var blevet diagnosticeret med en af disse fire undertyper af S. Enteritidis. Heraf havde 47 kendt forudgående rejse til Tyrkiet. I samme periode i 2010-2012 blev der registreret mellem 27 og 39 personer med S. Enteritidis infektion efter forudgående rejse til Tyrkiet. Interviews med patienterne har vist, at de har boet i flere forskellige byer og hoteller i Tyrkiet. Der er således ikke tale om et hygiejnebrist på et enkelt hotel, restaurant med videre.

Over sommeren er der, både i Danmark og det øvrige Norden, endvidere blevet registreret tilfælde af patienter med Shigella sonnei infektion efter rejse til Tyrkiet. En fælles nordisk epidemiologisk undersøgelse af kilden til dette sandsynlige udbrud, som omfatter personer, der alle har boet på samme hotel i Alanya, pågår i øjeblikket. Blandt enkelte patienter med gastroenteritis og ophold på det givne hotel er der fundet andre tarmpatogene bakterier end Shigella sonnei: S. Enteritidis og verocyto-toksin producerende Escherichia coli (VTEC).

På denne baggrund bør Salmonella-, Shigella- og VTEC-infektioner mistænkes hos patienter med symptomer forenelige med bakteriel gastroenteritis og forudgående ophold i Tyrkiet. For Shigella og VTEC findes specielle retningslinjer for personer i følsomme erhverv, EPI-NYT 50/03. Generelle rejseråd til at forebygge fødevarebårne sygdomme kan findes på SSI’s hjemmeside.

Kommentar

S. Enteritidis var tidligere den hyppigst forekommende salmonellatype i Danmark. De seneste 15 år har antallet af S. Enteritidis infektioner dog været stødt faldende, EPI-NYT 12/13. Efter at danske kyllinger og æglæggere er blevet salmonellafri, er flertallet af de registrerede infektioner udlandserhvervede, og det seneste observerede udbrud af S. Enteritidis relateret til en dansk kilde forekom i 2009, EPI-NYT 36/09.

I Danmark har vi siden 2008 ved hjælp af telefoninterviews overvåget smitteland for alle salmonella-tilfælde. I 2008 til 2012 var 37 % af alle salmonella-tilfælde med kendt smitteland erhvervet i udlandet. I samme periode var derimod 60 % af S. Enteritidis-tilfældene med kendt smitteland erhvervet i udlandet. Siden 2010 har mere end 75 % af S. Enteritidis-tilfældene med kendt smitteland været smittet i udlandet.

Hver sommer ses en stigning af S. Enteritidis hos personer, som er blevet smittet under ferierejse til Tyrkiet, figur 1. Tal for 2013 er ikke medtaget på figuren, da smitteland endnu er uafklaret for et større antal tilfælde. Det er uklart, om den aktuelle stigning i S. Enteritidis-tilfælde fra Tyrkiet er tegn på, at der i år er særlige problemer med fødevaresikkerheden på rejsemålene, eller om den kan tilskrives øget rejseaktivitet til destinationer i Tyrkiet. Det samlede antal af danske ferierejsende til Tyrkiet over årene kendes desværre ikke.
(S. Gillesberg Lassen, S. Ethelberg, og L. Müller, Afdeling for Infektionsepidemiologi, M. Torpdahl og S. Persson, Mikrobiologisk Overvågning og Forskning)

EPI-NYT uge 38 2013 figur 1 

Pilgrimsrejsende til Mekka

Meningokoksygdom

For at opnå visum til Saudi-Arabien, kræves alle pilgrimsrejsende over 2 år vaccineret med tetravalent vaccine mod meningokoksygdom serogruppe A+C+W135+Y senest 10 dage før indrejse.

Alle rejsende over 2 år, også dem, der inden for de sidste tre år er vaccineret mod gruppe A+C, skal vaccineres én gang.
Børn mellem 2 måneder og 2 år kræves vaccineret med en vaccine, der giver beskyttelse mod meningokok gruppe A.
Nimenrix® kan anvendes til børn ≥ 1 år og voksne. Der gives én dosis, EPI-NYT 10/13.

Lægemiddelstyrelsen (nu Sundhedsstyrelsen) har tidligere vurderet, at børn i alderen 2 mdr. til 1 år kan primærvaccineres med to doser Menveo® på 0,5 ml givet med minimum 1 måneds interval, EPI-NYT 37/10.
Menveo® i formuleringen ”hætteglas-hætteglas” er godkendt til børn fra 2 år.

Influenza

Der er ikke krav om vaccination mod influenza, men dette anbefales af de saudiarabiske myndigheder, specielt til personer med kroniske lidelser.

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)

Der påvises fortsat enkelte nye tilfælde af smitte med MERS-CoV i udlandet, fortrinsvis hos personer i Saudi-Arabien.

Dødeligheden blandt de registrerede patienter er fortsat høj. Der er påvist begrænset person-til-person smitte, herunder enkelte tilfælde af smitte til personer, der ikke selv er blevet syge, men som har haft kontakt til patienter.

Smittekilden kendes fortsat ikke, men menes at stamme fra dyr.

Det skal understreges, at smitterisikoen for rejsende til Den Arabiske Halvø og nærliggende lande anses for at være meget lille, og der er ikke indført rejserestriktioner, men pilgrimsrejsende til Mekka bør tage visse forholdsregler.

WHO anbefaler, at personer med kroniske sygdomme orienteres om, at de har en øget risiko for medicinske problemer, inkl. infektion med MERS-CoV, under rejse, og at deres egen læge bør vurdere, om det er tilrådeligt at rejse.

Det anbefales i øvrigt, at rejsende overholder almindelige hygiejneråd, herunder at:

  • undgå kontakt med personer med akutte luftvejsinfektioner
  • have god håndhygiejne 
  • undgå tæt kontakt med dyr (især med dyrs udskillelser som for eksempel spyt og afføring).

Personer, der op til 14 dage efter at have på Den Arabiske Halvø får alvorlig luftvejsinfektion (feber med lungebetændelse og/eller vejrtrækningsbesvær) eller får anden alvorlig infektionssygdom, bør kontakte læge.
(A.H. Christiansen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Cirkulation af vild poliovirus i Israel

I Israel er der siden februar 2013 i gentagne tilfælde fundet vild poliovirus type 1 i spildevand i den sydlige og midterste del af landet, herunder i en enkelt prøve fra Vestbredden.

Virus er desuden fundet i afføringen hos 42 raske personer, overvejende børn under ni år. Det drejer sig i alle tilfælde om vild poliovirus type 1. Alle har gennemført relevant vaccinationsprogram. Der har ikke været registreret tilfælde med egentlig polio med slappe lammelser.

Der er i starten af august 2013 iværksat en vaccinationskampagne af børn i den sydlige del af landet, og fra midten af august en landsdækkende vaccinationskampagne af alle børn op til ni år, og med brug af levende svækket poliovirus vaccine (OPV).

 WHO og ECDC vurderer aktuelt, at der er risiko for international spredning af smitte fra Israel, og alle rejsende til Israel bør have gennemført et polio vaccinationsprogram svarende til det danske børnevaccinationsprogram, enten med ”det gamle børnevaccinationsprogram” med tre poliovacciner (givet som DiTePol) samt mindst to OPV, eller med fire inaktiverede poliovacciner (IPV) som i det nuværende program.

Har en person gennemført et at de to programmer, regnes personen for langvarigt – formentlig livslangt - beskyttet mod polio, og der er ikke aktuelt anbefaling om revaccination af tidligere fuldt vaccinerede personer.

For spædbørn, som rejser til Israel, anbefales det, at barnet har fået mindst to poliovacciner, dog tre vacciner, såfremt den første gives allerede i to-måneders alderen, EPI-NYT 6/11.
(A.H. Christiansen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

18. september 2013