Uge 35b - 2011

Overvågningsdata på ssi.dk, 
Sandfluefebervirus meningitis efter ophold i Toscana, 
Mæslingeudbrud er ovre, 
Udbrud af vestnilfeber og malaria i Grækenland

Overvågningsdata på ssi.dk

Det er nu muligt at se aktuelle, nationale overvågningsdata på SSI's hjemmeside under "Overvågning i tal og grafer".
Der er direkte adgang via www.ssi.dk/data.

Udvalgte kategorier af overvågningsdata fra både det kliniske meldesystem og laboratorieovervågningssystemet er blevet samlet i en database, der kan tilgås via hjemmesiden.
De sygdomme, der er repræsenteret, fremgår af tabel 1.

Man kan vælge at se data sammentalt pr. år eller måned, køn, aldersgruppe, landsdel og kommune, samt, afhængigt af sygdommen, flere andre kategorier, fx undertype eller andelen af patienter, der er smittet under udlandsrejse.

Tilsvarende kan man, ud fra de samme kategorier, filtrere i data og få præsenteret data for en udvalgt patientgruppe.

Man bestemmer selv, om data skal vises som søjlediagrammer, lagkagediagrammer eller tabeller.
Data kan desuden eksporteres til Excel.

Flere funktioner og overvågnings-data er på vej, herunder vaccinationsdata, som forventes at blive tilgængelige i begyndelsen af 2012.
(S. Ethelberg, Epidemiologisk afd., R.G. Bode, Digital Kommunikation)

Sandfluefebervirus meningitis efter ophold i Toscana

Sandfluefebervirus kan i Middelhavsområdet overføres til mennesker via bid fra sandfluer.

Sandfluefebervirus er et flebovirus i familien Bunyavirus. Serotyperne Toscanavirus og Neaplevirus er neurotrope og blandt de almindeligste årsager til viral meningitis i Middelhavsområdet, fx Italien, Spanien, Portugal, Cypern, Grækenland og Frankrig, hvor sandfluen (Plebotomus) forekommer endemisk.

Seroprævalensen er høj i den centrale del af Italien (cirka 77 % blandt skovarbejdere), og mere end 80 % af aseptiske meningitistilfælde i Toscana forårsages af Toscanavirus. De fleste tilfælde forekommer i varme sommermåneder.

En stor del af infektionerne er asymptomatiske eller giver blot kortvarig feber, men svære tilfælde af meningitis forekommer med koma, hydrocefalus eller lammelser.

Typiske tegn på sandfluefebervirus meningitis er pludselig hovedpine og fotofobi efter sandfluebid i Middelhavsområdet. Oftest er der også feber (76-97 %), nakke-ryg-stivhed (53-95 %), og hovedpinen kan persistere i flere uger.

Der findes ingen antiviral behandling eller vaccine.

Sygehistorie

En 47-årig mand, netop hjemvendt fra to ugers ferie i Toscana, blev indlagt på infektionsmedicinsk afdeling efter to dages pludselig opstået hovedpine, fotofobi og feberfornemmelse efter bid af insekter.
Patienten var subfebril, ikke nakke-ryg-stiv og med normal bevidsthed.

Inden ferien i Italien var patienten blevet bidt af flåter på Bornholm, hvorfor TBE også blev mistænkt.
I cerebrospinalvæsken var der forhøjet leukocyttal, overvejende mononukleære og forhøjet protein.
Flebovirus L-segment blev påvist på SSI ved PCR og sekvensering påviste Toscanavirus. Dette blev konfirmeret ved Toscanavirus-specifik real-time RT-PCR.

Serologi cirka 2 uger efter sygdomsdebut var IgM- og IgG-positiv for Toscanavirus- og Neaplevirus-antistoffer. Serologi var negativ for Sicilian Sandfly virus-antistoffer og TBE-antistoffer.

Patienten blev spontant bedre og udskrevet efter én uge med fortsat hovedpine.

Kommentar

Sandfluefebervirus meningitis er diagnosticeret én gang tidligere hos en dansk turist (2010).

Test for Sandflue flebovirus (Toscana, Neaples, Sicilian) udføres på Statens Serum Institut i form af specifik PCR og serologi (IgM, IgG).
Der kan dog ikke med sikkerhed skelnes mellem antistoffer mod Toscana- og Neaplevirus ("serotype Toscana /Neaples").

Diagnosen bør overvejes hos danske turister hjemvendt fra endemiske lande med symptomer på meningitis.
(A. Fomsgaard, Virologisk afd., SSI, L. Thorup, Infektionsmed. afd. Skejby)

Mæslingeudbrud er ovre

Det landsækkende udbrud af mæslinger, som startede i januar 2011, EPI-NYT 6/11, er nu ovre.
De sidste patienter var syge i uge 22.

I det danske udbrud blev påvist i alt 81 tilfælde, heraf 74 laboratoriebekræftede.

De fleste tilfælde var fra Region Hovedstaden (56) og Region Sjælland (22), men der var også tilfælde i Region Syddanmark (1), Region Nordjylland (1) og Region Midtjylland (1).

Alle typede virus (36) fraset ét var type D4, som p.t. cirkulerer i Europa; ét importeret virus var type D8, som normalt cirkulerer i Indien og Nepal, men nyligt også har været påvist i flere europæiske lande.

Der blev i begyndelsen af august påvist yderligere to tilfælde, begge var rejserelaterede fra hhv. Spanien og Frankrig.

Udbruddet var det største i de seneste 15 år, EPI-NYT 24/11, og afspejler, at for mange børn, unge og yngre voksne er uvaccineret.

MFR-vaccination er gratis for alle under 18 år, men der er principielt ikke nogen øvre aldersgrænse for vaccination.

Indenrigs- og sundhedsministeriet har den 25. august udsendt en pressemeddelelse om, at gratis MFR-vaccination vil blive tilbudt alle ikke-immune voksne. Starttidspunkt for dette tilbud er dog ikke fastlagt.
(L.K. Knudsen, P.H. Andersen, Epid. afd., B. Böttiger, Virologisk afd.)

Udbrud af vestnilfeber og malaria i Grækenland

Rejsende anbefales brug af myggeafvisende midler.
For mere information se www.ssi.dk/rejser.
(P.H. Andersen, epidemiologisk afdeling)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

31. august 2011 

EPI-NYT 35a/11 om syfilis 2010 kan ses ved klik på dette link.