Steen Ethelberg

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og Vandbårne Sygd. og Zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk

 

Seniorforsker i zoonotiske infektioners epidemiologi.
Leder af Sektion for Fødevarebårne og Zoonotiske Infektioner i Afdeling for Infektionsepidemiologi.
Professor på Københavns Universitet på Sektion for Global Sundhed, Institut for Folkesundhed.
Dansk supervisor for det europæiske interventionsepidemiologiske uddannelsesprogram EPIET.
Se portræt i Lancet Infectious Diseases.

Forskningsområder

Epidemiologisk forskning vedrørende især vand- og fødevarebårne infektioner. Forskningen omhandler forsøg på at forbedre den forståelse vi har af, hvordan og i hvilket omfang sygdommene smitter og forårsager udbrud – alt sammen med henblik på forhåbentlig at kunne reducere smittepresset. Metoderne er analyser af overvågningsdata, registerdata, data fra sygdomsudbrud samt geografiske og mikrobiologiske data. Fra 2019 også forskning i en række aspekter af covid-19.

PubMed link:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ethelberg%2C+S%5BAuthor%5D&sort=date&size=100

Ansvarsområder indbefatter

  • Koordinere den nationale overvågning af en række sygdomme, herunder bakterielle tarm-infektioner
  • Finde og opklare vand- og fødevarebårne sygdomsudbrud
  • Udvikle spildevandsbaseret sygdomsovervågning i Danmark, samt internationalt som koordinator af EU-WISH, et europæisk projekt med 26 lande
  • National supervisor for den europæiske EPIET-uddannelse og kontaktpunkt for ECDC's uddannelsesprogrammer
  • Udvikle redskaber til at forbedre opklaring og håndtering af sygdomsudbrud på nationalt og EU-niveau
  • Udføre forskning til bedre at forstå de fødevarebårne og zoonotiske infektioners epidemiologi.
  • I 2020-2022, næsten udelukkende arbejdet med covid-19-epidemibekæmpelse, bl.a. ved at opsætte en række overvågningssystemer.

Fem nylige publikationer

Hansen CH, Michlmayr D, Gubbels SM, Mølbak K & Ethelberg S: Assessment of protection against reinfection with SARS-CoV-2 among 4 million PCR-tested individuals in Denmark in 2020: a population-level observational study. 2021, The Lancet, 397(10280):1204-1212. LINK

O'Regan E, Svalgaard IB, Sørensen AIV, Spiliopoulos L, Bager P, Nielsen NM, Hansen JV, Koch A, Ethelberg S, Hviid A. A hybrid register and questionnaire study of Covid-19 and post-acute sick leave in Denmark. 2023, Nature Communications, Oct 7;14(1):6266. doi: 10.1038/s41467-023-42048-1. PMID: 37805514; PMCID: PMC10560282. LINK.

McManus O, Christiansen LE, Nauta M, Krogsgaard LW, Bahrenscheer NS, von Kappelgaard L, Christiansen T, Hansen M, Hansen NC, Kähler J, Rasmussen A, Richter SR, Rasmussen LD, Franck KT & Ethelberg S: Predicting COVID-19 incidence using wastewater surveillance data in Denmark, October 2021 – June 2022. 2023, Emerging Infectious Diseases, Aug;29(8):1589-1597. LINK.

Espenhain L, Tribler S, Sværke Jørgensen C, Holm Hansen C, Wolff Sönksen U & Ethelberg S: Prevalence of SARS-CoV-2 antibodies in Denmark: nationwide, population-based seroepidemiological study. 2021, European journal of Epidemiology, 36(7): 715-725. LINK

Dougherty PE, Møller FT, Ethelberg S, Isaksson GØ & Jore S: Simulation and identification of foodborne outbreaks in a large supermarket consumer purchase dataset. 2022, Nature Scientific Reports, 7;12(1):11491. doi: 10.1038/s41598-022-15584-x. LINK.