Steen Ethelberg

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygd. og zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk

Forskningsområder

Epidemiologisk forskning vedrørende især vand- og fødevarebårne infektioner. Forskningen omhandler forsøg på at forbedre den forståelse vi har af, hvordan og i hvilket omfang sygdommene smitter og forårsager udbrud – alt sammen med henblik på forhåbentlig at kunne reducere smittepresset. Metoderne er analyser af overvågningsdata, registerdata, data fra sygdomsudbrud samt geografiske og mikrobiologiske data.

Pubmed link:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(ethelberg+S)+AND+(%221996%2F01%2F01%22%5BDate+-+Publication%5D+%3A+%223000%22%5BDate+-+Publication%5D)

Ansvarsområder

Leder af afsnittet for vand- og fødevarebårne og zoonotiske infektioner i Afdeling for Infektionsepidemiologi.
Seniorforsker i zoonotiske infektioners epidemiologi bl.a. med ansvar for at:

  • Koordinere den laboratoriebaserede overvågning af bakterielle tarm-infektioner
  • Finde og opklare sygdomsudbrud, især fødevarebårne udbrud
  • Analysere og afrapportere epidemiologiske overvågningsdata
  • Udvikle redskaber til at forbedre opklaring og håndtering af sygdomsudbrud på nationalt og EU-niveau
  • Udføre forskning til bedre at forstå de fødevarebårne og zoonotiske infektioners epidemiologi.

Publikationer

Jensen AK, Nielsen EM, Björkman JT, Jensen T, Müller L, Persson S, Bjerager G, Perge A, Krause TG, Kiil K, Sørensen G, Andersen JK, Mølbak K, Ethelberg S: Whole-genome sequencing used to investigate a nationwide outbreak of listeriosis caused by ready-to-eat delicatessen meat, Denmark, 2014. Clin Infect Dis.2016; 22(4), 625-633.

Franck KT, Lisby M, Fonager J, Schultz AC, Böttiger B, Villif A, Absalonsen H & Ethelberg S: Sources of calicivirus contamination in foodborne outbreaks, Denmark, 2005-2011 - the role of the asymptomatic food handler. 2015, Journal of Infectious Diseases, 211: 563-570.

Harder-Lauridsen NM, Kuhn KG, Erichsen AC, Mølbak K & Ethelberg S: Gastrointestinal illness among triathletes swimming in non-polluted versus polluted seawater affected by heavy rainfall, Denmark, 2010-2011. 2013, Plos One, 8(11): e78371.

Müller L, Korsgaard H & Ethelberg S: Burden of acute gastrointestinal illness in Denmark 2009 – a population-based telephone survey. 2012, Epidemiology and Infection, 140:290-298.

Koch Buchholz U, Bernard H, Werber D, Böhmer MM, Remschmidt C, Wilking H, Deleré Y, Heiden MA, Adlhoch C, Dreesman J, Ehlers J, Ethelberg S, Faber M, Frank C, Fricke G, Greiner M, Höhle M, Ivarsson S, Jark U, Kirchner M, Koch J, Krause G, Luber P, Rosner B, Stark K, Kühne M: German Outbreak of Escherichia coli O104:H4 Associated with Sprouts. 2011, New England Journal of Medicine, 365(19):1763-70.