Steen Ethelberg

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygdomme og zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk

 

Seniorforsker i zoonotiske infektioners epidemiologi.
Leder af Sektion for Fødevarebårne og Zoonotiske Infektioner i Afdeling for Infektionsepidemiologi.
Professor på Københavns Universitet på Sektion for Global Sundhed, Institut for Folkesundhed.
Dansk supervisor for det europæiske interventionsepidemiologiske uddannelsesprogram EPIET.

Forskningsområder

Epidemiologisk forskning vedrørende især vand- og fødevarebårne infektioner. Forskningen omhandler forsøg på at forbedre den forståelse vi har af, hvordan og i hvilket omfang sygdommene smitter og forårsager udbrud – alt sammen med henblik på forhåbentlig at kunne reducere smittepresset. Metoderne er analyser af overvågningsdata, registerdata, data fra sygdomsudbrud samt geografiske og mikrobiologiske data. Fra 2019 også forskning i en række aspekter af covid-19.

PubMed link:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ethelberg%2C+S%5BAuthor%5D&sort=date&size=100

Ansvarsområder indbefatter

  • Koordinere den laboratoriebaserede overvågning af bakterielle tarm-infektioner
  • Finde og opklare vand- og fødevarebårne sygdomsudbrud
  • National supervisor for den europæiske EPIET-uddannelse og kontaktpunkt for ECDC's uddannelsesprogrammer
  • Udvikle redskaber til at forbedre opklaring og håndtering af sygdomsudbrud på nationalt og EU-niveau
  • Udføre forskning til bedre at forstå de fødevarebårne og zoonotiske infektioners epidemiologi.
  • Siden begyndelsen af 2019, næsten udelukkende arbejdet med covid-19-epidemibekæmpelse, bl.a. ved at opsætte en række overvågningssystemer.

Fem nylige publikationer

Espenhain L, Tribler S, Sværke Jørgensen C, Holm Hansen C, Wolff Sönksen U & Ethelberg S: Prevalence of SARS-CoV-2 antibodies in Denmark: nationwide, population-based seroepidemiological study. 2021, European journal of Epidemiology, 36(7): 715-725. LINK

Munch PK, Espenhain L, Holm Hansen C, Müller L, Krause TG & Ethelberg S: Societal activities associated with SARS-CoV-2 infection – a case-control study in Denmark, November 2020. 2021, Epidemiology and Infection, In Press. LINK (as Preprint)

Bager P, Wohlfahrt J, Fonager J, Rasmussen M, Albertsen M, Michaelsen TY, The Danish Covid-19 Genome Consortium, Møller CH, Ethelberg S, Legarth R, Button MSF, Gubbels S, Voldstedlund M, Mølbak K, Skov RL, Fomsgaard A & Krause TG: Increased risk of hospitalisation associated with infection with SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 in Denmark: An observational cohort study. 2021, Lancet Infectious Diseases, S1473-3099(21)00290-5. LINK

Hansen CH, Michlmayr D, Gubbels SM, Mølbak K & Ethelberg S: Assessment of protection against reinfection with SARS-CoV-2 among 4 million PCR-tested individuals in Denmark in 2020: a population-level observational study. 2021, The Lancet, 397(10280):1204-1212. LINK

Kuhn KG, Hvass AK, Christiansen AH, Ethelberg S & Cowan SC: Identification of sexual contact as a new risk factor for Campylobacter infection. 2021, Emerging Infectious Diseases, 27(4):1133-1140. LINK.