PDF-ikonPrintikon

Campylobacter infektion

Årsag

Campylobacter infektion forårsages af en sygdomsfremkaldende tarmbakterie. Infektionerne er overvejende fødevare – eller vandbårne og forårsages i mere end 95 % af tilfældene af bakterien Campylobacter jejuni.

Symptomer

Infektion med Campylobacter giver typisk almen utilpashed, diaré, ondt i maven, evt. kvalme, opkastninger og/eller feber. Afføringen er ofte blodtilblandet. Kun sjældent spredes bakterierne udenfor tarmkanalen, hvorved der kan opstå bakteriæmi. Senfølger efter Campylobacter infektion kan omfatte reaktiv artrit og Guillain-Barré syndrom.

Forekomst

Campylobacter findes i hele verden og er i de senere år i store dele af den vestlige verden blevet den almindeligste årsag til fødevarebåren infektion. Forekomsten af Campylobacter er steget op gennem 1990’erne, og antallet af registrerede tilfælde er steget i Danmark fra godt 1.100 tilfælde i 1992 til godt 4.600 i 2001. I 1999 blev der for første gang registreret flere tilfælde af Campylobacter end Salmonella i Danmark, og denne stigning er naturligvis bekymrende. Antallet af registrerede tilfælde udgør toppen af isbjerget, så vi må antage, at stigningen dækker over et langt større sundhedsproblem, end hvad man kan læse af tallene.

Overvågning

Tilfælde af Campylobacter-infektioner overvåges gennem laboratoriemeldesystemet. Ved mistanke om smitte fra en bestemt fødevare eller måltid skal tilfældet desuden anmeldes til Embedslæge og Statens Serum Institut ved Sundhedsstyrelsens formular 1515.

Smitteveje og reservoir

Campylobacter bakterien findes i næsten alle dyrearter og i nogle tilfælde i vand og andre steder i miljøet. I vores del af verden har flere undersøgelser peget på, at fjerkræ (især kyllinger) er det vigtigste smittekilde. Smitte forekommer gennem ”jord-til-bord”-kæden. Ofte sker smitten ved indtagelse af grøntsager og salater, som er forurenet ved håndtering af fjerkræ med Campylobacter på køkkenbordet eller kødsaft, der er dryppet i køleskabet. Der er ingen tvivl om, at der også findes andre reservoirer for Campylobacter, bl.a. forurenede drikkevandsforsyninger. Person-til-person-smitte er sjældent forekommende.

Diagnostik

Klinisk kan infektion med Campylobacter ikke skelnes fra andre almindelige årsager til gastroenteritis. Diagnosen stilles ved påvisning af Campylobacter bakterier i afføring, blod, eller andet prøvemateriale. I nogle tilfælde kan der påvises Campylobacter antistoffer i blodet.

Behandling

Rigelig indgift af væske for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diaré og opkastninger. Antibiotikabehandling hvis bakterierne har spredt sig uden for tarmen samt til personer med alvorlig underliggende sygdom.

Forebyggelse

Forebyggelse mod Campylobacter udføres i hele ”jord-til-bord”-kæden ved at kontrollere forekomsten af Campylobacter i produktionsdyr, virksomheder der fremstiller og forarbejder fødevarer samt i detailhandel. God omtanke i køkkenet er forbrugerens vigtigste forholdsregel, bl.a. er det vigtigt at adskille kød og grøntsager under madlavning.

Sidst redigeret 29. januar 2013