Difteri-tetanus-kighoste-boostervaccine

Vaccine mod difteri, stivkrampe og kighoste
Til injektion

Produktresumé
diTekiBooster

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder toksiner fra difteri-, stivkrampe- og kighostebakterier i en fuldstændig afgiftet form (toksoider).

Målgruppen for vaccination

Personer i aldersgruppen fra 4 år og opefter, som ønskes revaccineret mod difteri, stivkrampe og kighoste. 
Kliniske studier er udført i børn, unge og voksne fra 4 år og op til 55 år.
Fra 1. november 2019 og til 31. januar 2020 vil det være muligt for gravide, som er i 3. trimester, at blive vaccineret gratis mod kighoste. Dette midlertidige tilbud er indført, fordi der aktuelt er kighosteepidemi i Danmark.

Vaccinationsdosis

Der gives én dosis i forbindelse med revaccination.

Der henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom med høj feber bør vaccinationen udskydes. Milde infektioner som almindelig forkølelse og let feber op til 380C giver ikke anledning til at udskyde vaccination.

Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen eller overfølsomhed overfor et eller flere af indholdsstofferne.

Personer som lider af fremadskridende neurologiske sygdomme.

Personer som har oplevet encephalopati af ukendt årsag opstået inden for 7 dage efter tidligere vaccination med en kighoste-holdig vaccine. I sådanne tilfælde skal kighoste-vaccination ikke foretages, og vaccinationsprogrammet fortsættes med difteri og stivkrampe vacciner.

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

I lighed med andre inaktiverede vacciner forventes diTekiBooster ikke at skade fosteret. Vaccinen bør kun anvendes under graviditet og amning ved klar indikation, og når lægen vurderer, at de mulige fordele opvejer de mulige risici for fostret.Fra 1. november 2019 og til 31. januar 2020 vil det være muligt for gravide, som er i 3. trimester, at blive vaccineret gratis mod kighoste. Ved konkret viden om øget risiko for den gravide rejsende, fx ved ophold i område med aktuel kighosteepidemi, bør revaccination med kighosteholdig vaccine derfor overvejes, se Vaccination af gravide.

Hyppigste bivirkninger

Forbigående kløe, rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, og feber.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter revaccination varer beskyttelsen mod difteri og stivkrampe i ca. 10 år. Varigheden af beskyttelse mod kighoste er endnu ikke fastslået.