Difteri-tetanus-kighoste-vaccine (diTekiBooster)

Inaktiveret vaccine mod difteri, stivkrampe og kighoste
Til injektion

Produktresumé
diTekiBooster

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder toksiner fra difteri-, stivkrampe- og kighostebakterier i en fuldstændig afgiftet form (toksoider).

Målgruppen for vaccination

Personer i aldersgruppen fra 4 år og opefter, som ønskes revaccineret mod difteri, stivkrampe og kighoste. 

Vaccinen kan bruges til primærvaccination af personer fra 10 år. I så fald skal der gives 3 doser med korrekt interval (dag 0, efter 1 mdr. og efter 6 mdr.).

Kliniske studier er udført i børn, unge og voksne fra 4 år og op til 55 år.

Fra 1. november 2019 og til 31. marts 2023 har det været muligt for gravide at blive vaccineret gratis mod kighoste, normalt fra graviditetens fulde 24 uger til fulde 32 uger. På baggrund af den aktuelle stærkt øgede forekomst af kighoste i sommeren 2023, genindføres dette midlertidige tilbud, og fra d. 1. august 2023 vil det igen være muligt for gravide at blive vaccineret gratis mod kighoste, normalt fra graviditetens fulde 24 uger til fulde 32 uger, men frem til én uge før forventet fødsel. Til denne patientgruppe skal dog primært anvendes enten Boostrix eller Triaxis under det aktuelle vaccinationsprogram, da disse har registreret indikation til gravide.

Vaccinationsdosis

Der gives én dosis i forbindelse med revaccination.
Vaccinen gives intramuskulært i overarmen (m.deltoideus). Se Injektionsteknik.

Der henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom med høj feber (over 38°C) bør vaccinationen udskydes. Milde infektioner som almindelig forkølelse og let feber op til 38°C giver ikke anledning til at udskyde vaccination.

Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen eller overfølsomhed overfor et eller flere af indholdsstofferne.

Personer som lider af fremadskridende neurologiske sygdomme.

Personer som har oplevet encephalopati af ukendt årsag opstået inden for 7 dage efter tidligere vaccination med en kighoste-holdig vaccine. I sådanne tilfælde skal kighoste-vaccination ikke foretages, og vaccinationsprogrammet fortsættes med difteri og stivkrampe vacciner.

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Kighostevaccination i graviditeten er sikker for både mor og barn, og medfører god beskyttelse af barnet mod kighoste i månederne efter fødslen. Der er tilbud om gratis kighostevaccination af gravide fra graviditetens fulde 24 uger til fulde 32 uger frem til 31. december 2022. For mere information se her.
Det anbefales, at gravide kighostevaccineres i hver graviditet, for at sikre at flest mulige antistoffer overføres til barnet inden fødslen. Det anbefales, at gravide kighostevaccineres i hver graviditet, for at sikre, at flest mulige antistoffer overføres til barnet inden fødslen. Som ovenfor anført, bør der i denne situation anvendes vacciner, der er registreret til anvendelse hos gravide.

Virkningen på ammede spædbørn efter indgivelse af diTekiBooster til mødrene er ikke undersøgt, hvorfor potentiel risici og fordele ved vaccination skal opvejes.

Hyppigste bivirkninger

Forbigående kløe, rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, samt feber.

Der bør gå mindst 4 uger efter seneste diTe-revaccination pga. risikoen for en kraftig lokal reaktion på injektionsstedet. Hvis der er givet diTe-revaccination/diTe-holdig vaccine indenfor de seneste 12 måneder, er der fortsat en øget risiko for en lokal reaktion på injektionsstedet.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter revaccination varer beskyttelsen mod difteri og stivkrampe i mindst 10 år. Varigheden af beskyttelse mod kighoste er begrænset til 5-10 år for kvinden, men det anbefales som anført at kighostevaccinere i hver graviditet.