Difteri-tetanus-kighoste-poliovaccine (Tetravac)

Vaccine mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio
Til injektion

Produktresumé
Tetravac

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder giftstoffer (toksiner) fra difteri-, stivkrampe- og kighostebakterier i en fuldstændig afgiftet form (toksoider) samt inaktiveret poliovirus.

Målgruppen for vaccination

Da vaccinen ikke er en del af det danske børnevaccinationsprogram, skal forældrene selv betale vaccinen og den praktiserende læge skal søge udleveringstilladelse til vaccinen hos Lægemiddelstyrelsen "LMS ansøgning om udleveringstilladelse"

Vaccinationsdosis

Hvis Tetravac anvendes som boostervaccination i 5 års alderen, gives én dosis.

Hvis Tetravac anvendes som grundvaccination, gives et program bestående af flere doser med forskellige intervaller. Vaccinen gives sædvanligvis ved 3, 5 og 12 måneders alder og minimumsintervallet mellem første og anden injektion er 2 måneder.

Der henvises i øvrigt til produktresumeet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af svær, akut sygdom ledsaget af høj feber, bør vaccinationen udskydes.

Børn som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med en vaccine mod difteri, stivkrampe, kighoste eller polio.

Børn med alvorlig allergi overfor et eller flere af indholdsstofferne. 

Børn som lider af fremadskridende neurologiske sygdomme, bør ikke vaccineres med pertussisholdig vaccine.

Børn som har haft encephalopati af ukendt årsag opstået indenfor syv dage efter tidligere vaccination med en kighosteholdig vaccine, bør ikke vaccineres. Under disse omstændigheder skal kighostevaccination afbrydes, og vaccinationsprogrammet fortsættes med difteri-, tetanus- og poliovacciner.

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, muskelømhed, gråd, irritabilitet, manglende appetit, opkastning, døsighed og feber.

Beskyttelsesvarighed

Efter revaccination varer beskyttelse mod difteri og stivkrampe i mindst 10 år, såfremt barnet er grundvaccineret. Varigheden af beskyttelsen mod polio anses for at være livslang. Varigheden af beskyttelse mod kighoste er begrænset til 5-10 år.

Efter grundvaccination er barnet beskyttet mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio.