Difteri-tetanus-kighoste-poliovaccine (Tetravac)

Inaktiveret vaccine mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio
til injektion

Produktresumé
Tetravac

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder giftstoffer (toksiner) fra difteri-, stivkrampe- og kighostebakterier i en fuldstændig afgiftet form (toksoider) samt inaktiveret poliovirus.

Målgruppen for vaccination

Vaccinen indgår i det danske børnevaccinationsprogram og barnet vaccineres normalt ved 5-års alderen i forbindelse med 5-års børneundersøgelsen.
Vaccinen kan benyttes som grundvaccination, men indeholder ikke haemophilus influenzae type B (Hib), hvilket anbefales til alle børn under 6 år, se Hib-meningitis og Tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram. Fraset Hib er Pentavac identisk med Tetravac.

Vaccinen er godkendt til og med 13-års alder. Ved behov for grundvaccination af børn mellem 14 og 17 år, vurderer SSI, at vaccinen er effektiv og sikker at anvende.

Vaccinationsdosis

Hvis Tetravac anvendes som boostervaccination i 5 års-alderen, gives én dosis.
Vaccinen gives intramuskulært i overarmen (m.deltoideus). Se Injektionsteknik.

Hvis Tetravac anvendes som grundvaccination, gives et program bestående af flere doser med forskellige intervaller. Minimumsintervallet mellem første og anden injektion er 2 måneder, og 6 måneder mellem 2. og 3. injektion.

Der henvises i øvrigt til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af svær, akut sygdom ledsaget af høj feber (over 380C), bør vaccinationen udskydes.

Børn som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med en vaccine mod difteri, stivkrampe, kighoste eller polio.

Børn med alvorlig allergi overfor et eller flere af indholdsstofferne. 

Børn som lider af fremadskridende neurologiske sygdomme, bør ikke vaccineres med pertussisholdig vaccine.

Børn som har haft encephalopati af ukendt årsag opstået indenfor syv dage efter tidligere vaccination med en kighosteholdig vaccine, bør ikke vaccineres. Under disse omstændigheder skal kighostevaccination afbrydes, og vaccinationsprogrammet fortsættes med difteri-, tetanus- og poliovacciner.

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, muskelømhed, gråd, irritabilitet, manglende appetit, opkastning, døsighed og feber.

For yderligere detaljer henvises til produktresumeet.

Beskyttelsesvarighed

Efter revaccination varer beskyttelse mod difteri og stivkrampe i mindst 10 år, såfremt barnet er grundvaccineret. Varigheden af beskyttelsen mod polio anses for at være livslang. Varigheden af beskyttelse mod kighoste er begrænset til 5-10 år.

Efter grundvaccination er barnet beskyttet mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio frem til tidspunktet for revaccination. Enkelte tilfælde af kighoste ses dog blandt fuldt vaccinerede.