Udbrud med Salmonella monofasisk Typhimurium sekvenstype 34 i Danmark

I løbet af april, maj og juni 2024 har Statens Serum Institut registreret et nyt udbrud med 52 tilfælde af Salmonella monofasisk Typhimurium. Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet DTU efterforsker sygdomsudbruddet.

Om sygdomsudbruddet

I april, maj og juni 2024 er der på Statens Serum Institut registreret 52 personer, som er smittet med den samme type Salmonella (figur 1). Blandt de syge er 32 mænd og 20 kvinder. Patienterne er mellem 0-85 år (medianalder er 42 år). Patienterne er bosat i hele landet (tabel 1).

Figur 1. Antal tilfælde af Salmonella monofasisk Typhimurium sekvenstype 34 per uge, 2024 (n=52)

Tabel 1. Patienter med samme type Salmonella i Danmark, april til juni 2024, per region (n=52)

Region
Antal patienter
Hovedstaden
25
Midtjylland
7
Nordjylland
7
Sjælland
5
Syddanmark
8
I alt 52

Efterforskningen af udbruddet

Udbruddet bliver håndteret i Den Centrale Udbrudsgruppe, som består af SSI, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet. SSI står for helgenomsekventering af isolater fra patienterne samt patientinterview med henblik på at identificere en mulig smittekilde.

Udbrudsstammen

Bakterien er af typen Salmonella monofasisk Typhimurium. Ved helgenomsekventering af de bakterier som blev isoleret fra patienterne, sås det, at de var meget nært beslægtede og alle tilhøre sekvenstype 34.

Generelt om salmonellainfektion

Salmonella findes hos dyr og kan smitte mennesker via fødevarer, som er forurenede med bakterien. Salmonella er en hyppig og velkendt årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark. Der findes flere end 2.500 forskellige typer af salmonella.

Inkubationstid

Tiden, der går, fra man er smittet, til man får symptomer, varierer fra 6-72 timer. Som regel 12-36 timer før symptomerne viser sig.

Symptomer

Infektion med salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen ledsages ofte af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine. Rigeligt med væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.

Læs mere

Læs mere om salmonellainfektion (sygdomsbeskrivelse)

"Hakket oksekød endnu en gang årsag til salmonellaudbrud" (nyhed fra den 10. juni 2024)