Udbrud med invasiv listeriainfektion sekvenstype 8

Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet DTU efterforskede flere forskellige sygdomsudbrud med Listeria monocytogenes.

Listeriainfektion er en fødevarebåren sygdom, der kan give blodforgiftning eller hjernehindebetændelse hos personer, der har nedsat immunforsvar. Sygdommen kan desuden være farlig for gravide og deres ufødte barn. Listeriaudbrud er ofte langvarige, smitten kan optræde i en periode på op til flere år. I det aktuelle udbrud har undersøgelser nu vist, at rullepølse var årsag til udbruddet.

Status på sygdomsudbruddet

I alt er otte personer blev smittet med den samme type af listeria. Det første tilfælde var i oktober 2021, mens de øvrige blev smittet i foråret 2022 (figur 1). Patienterne er fire mænd og fire kvinder, der alle var over 50 år gamle. Patienterne boede fordelt over hele landet.

Figur 1. Måned for prøvetagning for patienter med Listeria monocytogenes ST8 i Danmark, oktober 2021 – juni 2022 (n=7)

Nyheder om udbruddet

20. juli 2022
Nyhed: Rullepølse med listeria var årsag til sygdomsudbrud

Efterforskningen af udbruddet

Udbruddet blev håndteret i den Centrale Udbrudsgruppe, som består af SSI, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet. SSI står for helgenomsekventering af patienternes listeriaisolater og interview med patienter eller pårørende med henblik på at identificere en mulig smittekilde. Der er foretaget interview med syv ud af de otte patienter eller pårørende. Fra interviewene fremgår det, at alle havde spist rullepølse i måneden op til at de blev syge, og at seks ud af syv handlede i samme butikskæde.

Den 5. juli tilbagekaldte Danish Crown et parti rullepølse efter fund af listeria i et produkt, og efterfølgende blev flere partier tilbagekaldt. Ved helgenomsekventering af de Listeria monocytogenes-bakterier som er isoleret fra patienterne og rullepølsen, fandt man ud af, at begge tilhørte sekvenstype 8. Ved såkaldt cgMLST analyse viste listeriaisolaterne fra patienter og rullepølsen sig at være fuldstændig ens. Det vil med stor sikkerhed sige, at smitten er kommet fra rullepølsen, og udbruddet kan derfor siges at være opklaret.

Læs mere

Læs mere om listeriainfektion
Læs mere om overvågning af listeriainfektion i Danmark