Udbrud med invasiv listeriainfektion sekvenstype 11

Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet DTU efterforskede i 1. halvdel af 2022 flere forskellige sygdomsudbrud med Listeria monocytogenes, herunder et udbrud som omfattede 12 personer.

Om sygdomsudbruddet

I alt 12 personer blev smittet med den samme type af listeria i perioden oktober 2020 til maj 2022, de fleste var syge i 2021 (figur 1). Blandt de syge var syv mænd og fem kvinder, alle over 70 år. Patienterne var fra hele landet med undtagelse af Region Nordjylland (tabel 1).

Figur 1. Måned for prøvetagning for patienter med Listeria monocytogenes ST11 i Danmark, oktober 2020 – maj 2022 (n=12)

Tabel 1. Patienter med Listeria monocytogenes sekvenstype 11 i Danmark, oktober 2020 - maj 2022, per region (n=12)


Region  Antal patienter
 Hovedstaden  6
 Sjælland  2
 Syddanmark  1
 Midtjylland  3
 Nordjylland  0
 I alt 12

Efterforskningen af udbruddet

Udbruddet blev efterforsket i den Centrale Udbrudsgruppe, som består af SSI, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet. SSI står for helgenomsekventering af listeriaisolater fra patienterne og interview med patienter eller pårørende med henblik på at identificere en mulig smittekilde.

Interviews med de syge eller deres pårørende viste, at de ikke havde været ude at rejse, ikke kendte hinanden eller havde deltaget i fælles begivenheder. Det tydede derfor på, at en fælles fødevare solgt i hele landet kunne være smittekilden, men på baggrund af interviewene kunne man ikke komme en mulig kilde nærmere.

Udbrudsstammen

Bakterien er af typen Listeria monocytogenes. Ved helgenomsekventering af de Listeria monocytogenes-bakterier som er isoleret fra patienterne, ses det at de er meget nært beslægtede og tilhører sekvenstype 11.

Læs mere

Læs mere om listeriainfektion
Læs mere om overvågning af listeriainfektion i Danmark

Fødevarestyrelsens vejledninger:

Sådan undgår du listeria - hvis du er syg
Sådan undgår du listeria - hvis du er gravid