Udbrud med invasiv listeriainfektion sekvenstype 7 i Danmark forårsaget af fiskefrikadeller

Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet DTU efterforede et sygdomsudbrud med Listeria monocytogenes og identificerede fiskefrikadeller som kilden.

Om sygdomsudbruddet

I alt 11 personer blev smittet med den samme type af listeria i perioden august 2022 til og med december 2022 (figur 1). Blandt de syge var fire mænd og syv kvinder. I forhold til alder var der tale om et barn og 10 voksne (medianalder er 77 år). Patienterne var fra hele landet (tabel 1).

Antal tilfælde af Listeria monocytogenes sekvenstype 7 i Danmark per uge, 2022 (n=11)

Tabel 1. Patienter med samme type Listeria monocytogenes i Danmark, august til december 2022, per region (n=11)

Region

Antal patienter

Hovedstaden  4
Midtjylland 2
Nordjylland 0
Sjælland 2
Syddanmark 3
I alt 11

Efterforskningen af udbruddet

Udbruddet blev håndteret i Den Centrale Udbrudsgruppe, som består af SSI, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet. SSI stod for helgenomsekventering af listeriaisolater fra patienterne og interview med patienter eller pårørende med henblik på at identificere en mulig smittekilde. Udbrudsopklaringen viste, at fiskefrikadeller var årsag til sygdomsudbruddet. Sammenligning af bakterier fra patienter og prøver fra fiskefrikadeller fra Jeka Fish viste, at bakterierne var helt ens. Fiskefrikadellerne blev kaldt tilbage fra butikkerne 8. november 2022.

Nyheder om udbruddet

9. november 2022: Fiskefrikadeller årsag til sygdomsudbrud med listeria

Nyhed om tilbagetrækningen fra Fødevarestyrelsen.

Udbrudsstammen

Bakterien er af typen Listeria monocytogenes. Ved helgenomsekventering af de Listeria monocytogenes-bakterier som blev isoleret fra patienterne, ses det at de er meget nært beslægtede og tilhører sekvenstype 7.

Fødevarestyrelsens vejledninger

Sådan undgår du listeria – hvis du er syg

Sådan undgår du listeria – hvis du er gravid

Læs mere

Læs mere om listeriainfektion

Læs mere om overvågning af listeriainfektion i Danmark