Udbrud med invasiv listeriainfektion sekvenstype 37 i Danmark

Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet DTU efterforskede flere forskellige sygdomsudbrud med Listeria monocytogenes.

Listeriainfektion er en fødevarebåren sygdom, der kan give blodforgiftning eller hjernehindebetændelse hos personer, der har nedsat immunforsvar. Sygdommen kan desuden være farlig for gravide og deres ufødte barn. I det aktuelle udbrud var det ikke muligt at udpege smittekilden.

Om sygdomsudbruddet

I alt ni personer blev smittet med den samme type af listeria med prøvedato fra 13. maj til 6. juni 2022 (figur 1). Patienterne var fem mænd og fire kvinder i alderen 33-93 år – alle patienterne havde underliggende sygdom eller anden immunsvækkelse forud for listeriainfektion, der gjorde dem særligt sårbare over for infektionen. Alle patienterne var indlagt og fire patienter døde inden for 30 dage efter at prøven var taget. Patienterne var primært fra region Hovedstaden (tabel 1).

Figur 1. Uge for prøvetagning for patienter med Listeria monocytogenes sekvenstype 37 i Danmark, maj 2022 (n=9) 

 

Tabel 1. Patienter med Listeria monocytogenes sekvenstype 37 i Danmark, maj 2022, per region (n=9)

Region Antal patienter
 Hovedstaden 8
 Sjælland  0
 Syddanmark 1
 Midtjylland 0
 Nordjylland 0
 I alt  9

Udbrudsstammen

Bakterien var af typen Listeria monocytogenes. Ved helgenomsekventering af de Listeria monocytogenes-bakterier som blev isoleret fra patienterne, kunne det ses at de var meget nært beslægtede og tilhørte sekvenstype 37.

Efterforskningen af udbruddet

Udbruddene blev håndteret i den Centrale Udbrudsgruppe, som består af SSI, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet. SSI stod for helgenomsekventering af patienternes listeriaisolater og interview med patienter eller pårørende med henblik på at identificere en mulig smittekilde. Analyserne gav dog ikke endegyldigt resultat, og udbrudsundersøgelsen blev derfor afsluttet uden at have identificeret smittekilden.

Særligt til sundhedspersonale

Sundhedspersoner bør være opmærksomme på listeriainfektion som differentialdiagnose, når personer henvender sig med relevante symptomer. Alvorlig listeriainfektion kan give blodforgiftning eller hjernehindebetændelse. Symptomerne omfatter høj feber, kulderystelser, muskelømhed og påvirket almentilstand og nakke- og rygstivhed eller ændret bevidsthedsniveau.

Kliniske mikrobiologiske afdelinger, der diagnosticerer en listeriainfektion, skal hurtigst muligt indsende listeriaisolater til Statens Serum Institut for yderligere typning.

Generelle råd til forebyggelse af listeriainfektion

Fødevarestyrelsen har vejledninger til, hvordan man undgår listeria, hvis man er alvorligt syg eller har nedsat immunforsvar eller er gravid. Her lyder rådene blandt andet:

  • Spis koldrøget fisk, gravad fisk og kødpålæg så friskt som muligt
  • Hold køleskabstemperaturen på 5 °C eller koldere
  • Undgå upasteuriseret mælk og bløde råmælksoste.

Fødevarestyrelsens vejledninger:

Sådan undgår du listeria - hvis du er syg
Sådan undgår du listeria - hvis du er gravid

Læs mere

Læs mere om listeriainfektion
Læs mere om overvågning af listeriainfektion i Danmark