Udbrud af Salmonella monofasisk Typhimurium

Statens Serum Institut efterforskede i vinteren 2018/19 et udbrud med en særlig type Salmonella. I alt var 49 personer, fordelt over hele landet, syge. En undersøgelse pegede på medisterpølse som mulig smittekilde.

Salmonella

I perioden fra midten af oktober 2018 til januar 2019 blev 49 tilfælde af en særlig type Salmonella monofasisk Typhimurium identificeret på Statens Serum Institut. De syge var både børn og voksne, og de boede over hele landet. Ingen af de rapporterede tilfælde var beslægtede, kendte hinanden eller havde været til samme begivenhed. Det drejede sig om 23 kvinder og 26 mænd i alderen 0-97 år. I alt var 30 (61 %) personer indlagt på hospitalet.

Efterforskning af sygdomsudbruddet

Efter dybdegående interviews med patienterne satte Statens Serum Institut en større case-kontrol-undersøgelse i gang for at finde smittekilden til udbruddet. Her blev patienterne spurgt indtil, hvorvidt de havde spist visse risiko-fødevarer ugen op til de blev syge, og disse svar blev sammenlignet med svar fra raske danskere med samme køn og alder, og som boede i samme kommune som de syge. Her indgik 21 patienter og 67 raske kontrolpersoner. Undersøgelsen pegede på, at der var en sammenhæng mellem sygdomstilfældene og at have spist medisterpølse. Det var imidlertid ikke alle patienterne, der havde spist medisterpølse. Derfor antages det, at der også kan have være andet svinekød, der var forurenet med salmonella.

Patienterne fordeler sig regionalt således:

 Region Antal syge
 Hovedstaden

15

 Sjælland 12
 Syddanmark 11
 Midtjylland 8
 Nordjylland 3
 I alt 49

Udbruddet blev opdaget den 16. november og blev efterforsket i et samarbejde mellem Statens Serum Institut, Fødevareinstituttet DTU og Fødevarestyrelsen. Typen af salmonella, der forårsagede udbruddet, er velkendt fra svinekød. Analyser foretaget af DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen i forbindelse med den generelle salmonella-overvågning viste en tæt relation til andre salmonellabakterier fra svin og svinekød.

Udbrudsstammen

Bakterien, der forårsagede udbruddet, er af typen Salmonella monofasisk Typhimurium (O: 4,5,12; H: i,-), og er resistent over for ampicillin, sulfamethoxazole og tetracyclin. Ved helgenomsekventering er stammerne konstateret tæt beslægtede og af sekvens-typen 5296.

Nyheder om sygdomsudbruddet

12. december 2018
Medister formodet smittekilde til salmonella-udbrud

5. december 2018
Udbrud med salmonella

Generelt om Salmonella Typhimurium-infektion

Salmonella findes hos dyr og kan smitte mennesker via fødevarer som er forurenede med bakterien. Salmonella er en hyppig og velkendt årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark. Der findes mere end 2500 forskellige typer af salmonella. Salmonella monofasisk Typhimurium findes ofte i grise.

Inkubationstid

Tiden der går fra man er smittet til man får symptomer varierer fra 6-72 timer, som regel ca. 48 timer.

Symptomer

Infektion med salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen ledsages ofte af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine. Rigelig væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.

Smittekilder og forebyggelse af infektion

Den hyppigste kilde til infektioner med Salmonella monofasisk Typhimurium hos mennesker er fersk svinekød eller pålæg lavet af svinekød. Salmonellainfektionen kan opstå, hvis kødet ikke gennemsteges, eller hvis saft fra svinekødet kommer i kontakt med andre fødevarer, som ikke varmebehandles under tilberedningen i køkkenet. Det er derfor vigtigt at gennemstege kød og holde det adskilt fra spiseklar mad, fx salat. Smitte fra fødevarer kan således forebygges ved at overholde generelle råd om god køkkenhygiejne.

Sekundær smitte (person til person) forebygges ved håndvask i forbindelse med madlavning, efter toiletbesøg, m.m.

Meldepligt

Tilfælde af salmonellainfektioner overvåges gennem laboratoriemeldesystemet. Salmonella skal desuden ved mistanke om bestemt måltid eller levnedsmiddel som årsag til sygdommen, anmeldes af den behandlende læge på formular 1515 til Styrelsen for Patientsikkerhed og til Statens Serum Institut.

Tidligere udbrud

Seneste større udbrud af Salmonella monofasisk Typhimurium var i 2014. Det udbrud omfattede 25 tilfælde. Udbruddet var også dengang landsdækkende og smittekilden var sandsynligvis dansk svinekød. Læs mere om udbruddet i 2014 i den årlige zoonoserapport fra 2015.

Læs mere

Læs mere om salmonellainfektion

Læs mere om god køkkenhygiejne på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

 

Luise Müller

Kontakt

Luise Müller, Epidemiolog, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Sygdomsudbrud
T. 32688590 @. lum@ssi.dk Se profil