Udbrud af Salmonella Strathcona i Danmark

Fra maj til august 2020 blev 25 personer registreret med en særlig salmonellatype i Danmark. Udbruddet er stoppet, og det var ikke muligt at udpege smittekilden.

Fra den 26. maj til den 29. august blev der rapporteret 25 tilfælde af Salmonella Strathcona til Statens Serum Institut (SSI) (se figur). De syge boede spredt over hele landet, og det drejede sig om 21 kvinder og 4 mænd i alderen 3-95 år. Medianalderen er 63 år. I alt har 15 (60 %) af de syge været indlagt på hospitalet.

Interviews med de ramte personer viste, at de ikke havde været ude at rejse i perioden inden de blev syge, de kendte ikke hinanden, og de havde ikke deltaget i fælles begivenheder. Dette tyder på, at det er en fælles fødevare, som er blevet solgt i hele landet, der er smittekilden. Det var dog ikke muligt at udpege, hvilken fødevare det drejede sig om.

Antal tilfælde af Salmonella Strathcona, 2020

Region Antal syge 
 Hovedstaden  6
 Sjælland  3
 Syddanmark  2
 Midtjylland  9
 Nordjylland 5
 I alt  25

Udbrudsstammen

Bakterien har serotypen Salmonella Strathcona, og ved helgenomsekventering blev det konstateret, at stammerne var tæt beslægtede med hinanden og af sekvenstypen 2559. Strathcona er en meget sjælden serotype, og i Danmark har man tidligere kun haft ét udbrud med denne type i 2011. Her var smittekilden små tomater fra Italien.

Generelt om salmonellainfektion

Salmonella findes hos dyr og kan smitte mennesker via fødevarer, som er forurenede med bakterien. Salmonella er en hyppig og velkendt årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark. Der findes mere end 2.500 forskellige typer af salmonella.

Inkubationstid

Tiden, der går, fra man er smittet, til man får symptomer, varierer fra 6-72 timer. Som regel 12-36 timer, før symptomerne viser sig.

Symptomer

Infektion med salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen ledsages ofte af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine. Rigeligt med væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.

Læs mere

Læs mere om salmonellainfektion

Læs mere om god køkkenhygiejne på Fødevarestyrelsens hjemmeside.