Udbrud med Salmonella Enteritidis sekvenstype 11 i Danmark

Mellem 25. maj og 21. september 2023 blev der på Statens Serum Institut registreret 28 tilfælde af den samme type Salmonella Enteritidis. Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet DTU efterforskede sygdomsudbruddet, som var en del af et internationalt udbrud med rapporterede tilfælde af samme type Salmonella Enteritidis i flere EU-lande. Den 30. august 2023 blev et parti af importeret forstegt kyllingekebab tilbagekaldt efter fund af Salmonella i produktet.

Se det tilbagekaldte produkt her.

Om sygdomsudbruddet

Mellem 25. maj og 21. september 2023 blev der på Statens Serum Institut registreret 28 personer, som var blevet smittet med den samme type Salmonella Enteritidis (figur 1). Blandt de syge var 16 mænd og 12 kvinder. Patienterne var mellem 9-99 år (medianalder var 30 år). Patienterne var bosat i hele landet (tabel 1).

salmonella_enteritidis_41_2023

Tabel 1. Patienter med samme type Salmonella i Danmark, maj til og med oktober 2023, per region (n=28)

 Region   Antal patienter
 Hovedstaden   6
 Midtjylland   10
 Nordjylland   3
 Sjælland   2
 Syddanmark  7
 I alt 28

Efterforskningen af udbruddet

Udbruddet blev håndteret i Den Centrale Udbrudsgruppe, som består af SSI, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet. SSI stod for helgenomsekventering af isolater fra patienterne samt interview med patienter eller pårørende med henblik på at identificere en mulig smittekilde.

Udbrudsstammen

Bakterien var af typen Salmonella Enteritidis. Ved helgenomsekventering af de bakterier som blev isoleret fra patienterne, sås det, at de var meget nært beslægtede og alle tilhørte sekvenstype 11, som er den hyppigst detekterede Salmonellatype i Danmark og resten af Europa.

Generelt om salmonellainfektion

Salmonella findes hos dyr og kan smitte mennesker via fødevarer, som er forurenede med bakterien. Salmonella er en hyppig og velkendt årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark. Der findes flere end 2.500 forskellige typer af salmonella.

Inkubationstid

Tiden, der går, fra man er smittet, til man får symptomer, varierer fra 6-72 timer. Som regel 12-36 timer før symptomerne viser sig.

Symptomer

Infektion med salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen ledsages ofte af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine. Rigeligt med væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.

Læs mere

Læs mere om salmonellainfektion.

SSI nyhed (29. august 2023): Polsk kyllingekebab er kædet sammen med dansk salmonellaudbrud.

ECDC nyhed (30. august 2023): Clusters of Salmonella Enteritidis linked to consumption of chicken meat detected in 11 EU/EEA countries.