Syfilis - opgørelse over sygdomsforekomst 2021

Syfilis 2021

I denne opgørelse over anmeldte syfilistilfælde i 2021 er alene medtaget data fra Meldesystemet for Infektiøse Sygdomme (MIS).

I 2021 blev der anmeldt 634 tilfælde af syfilis til MIS, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse (AIF), Statens Serum Institut, (SSI), 582 tilfælde blandt mænd og 52 tilfælde blandt kvinder. De 634 tilfælde var fordelt på 622 personer, idet 12 personer var anmeldt med to tilfælde i løbet af året.

Medianalderen for mænd var 37 år (spændvidde 16-75 år) og for kvinder 37 år (spændvidde 16-62 år), tabel 1.

Tabel 1. Køns- og aldersfordeling for anmeldte syfilistilfælde i 2021

I lighed med tidligere år havde hovedparten af patienterne bopæl i københavnsområdet, tabel 2.

Tabel 2. Antal anmeldte syfilistilfælde og incidens fordelt på region og landsdel, 2020 og 2021

Incidensen er steget væsentligt i København by såvel som i Nordsjælland i 2021 sammenlignet med 2020.

Figur 1. Seksuelt overført syfilis anmeldt til MIS i 2000-2021 fordelt på smitte blandt mænd, der har sex med kvinder, mænd, der har sex med mænd, kvinder og samlet antal

Den nedgang der blev registreret i 2018, hvor antal anmeldte syfilistilfælde udgjorde 311, er siden 2019 afløst af en stigning. Stigningen ses hovedsageligt blandt mænd, der har sex med mænd (MSM), figur 1.

Kongenit syfilis og syfilis blandt gravide

Blandt de 52 tilfælde af syfilis, der blev fundet hos kvinder i 2021, var ni (17%) anmeldt som gravide, hvoraf fem var danskfødte. I gravidscreeningen var der i 2021 i alt 15 kvinder med konfirmeret syfilis. Der var således seks gravide kvinder med syfilis (40%), som ikke var anmeldt til MIS.

Der blev ikke anmeldt nogen tilfælde af kongenit syfilis i 2021.

Smitteforhold

Seksuel orientering

Blandt de 582 anmeldte mænd var 81 (14%) anmeldt som heteroseksuelt smittet (HTX), 493 (85%) som MSM-smittet, mens otte (1%) var anmeldt med uoplyst smittemåde. Der var anmeldt 52 kvinder, 51 HTX-smittet og én med uoplyst smittemåde. Kvinderne udgjorde i 2021 8% af alle anmeldte, figur 1.

Herkomst og smitteland

Blandt de 634 anmeldte tilfælde var 417 (66%) født i eller adopteret til Danmark og 217 (34%) var indvandrere, turister m.m.

Smitteland var oplyst for 588 (93%) af de anmeldte, 539 mænd og 49 kvinder. I alt 502 mænd (93%) og 46 kvinder (94%) var smittet i Danmark. Blandt HTX-smittede mænd med oplyst smitteland var 67 ud af 75 (89%) smittet i Danmark, mens dette gjaldt for 430 ud af 459 (94%) af MSM.

Syfilis og hiv

Oplysninger om hiv-status forelå for i alt 593 (94%); 546 mænd (94%) og 47 kvinder (90%).

Blandt de 465 MSM for hvem hiv-status var oplyst, var 102 (22%) hiv-positive. Alle var kendt i forvejen. Der var således ikke anmeldt nogen i 2021, der havde fået diagnosen hiv samtidig med syfilis-diagnosen. Der var ingen HTX-smittede mænd eller kvinder, der var anmeldt som hiv-positive.

Denne opgørelse er omtalt i EPI-NYT 49-50/2022.