Gravidscreening 2020 og 2021

Gravidscreening 2020 og 2021

Screening af gravide, 2020 og 2021

I 2020 og 2021 blev der udført henholdsvis 69.208 og 67.476 blodtypeanalyser blandt gravide kvinder. Stort set alle disse (99,9%) blev undersøgt for både hepatitis B-virus (HBV), hiv og syfilis.

Gravide med hepatitis B

I 2020 og 2021 testede henholdsvis 142 (0,21%) og 117 (0,17%) af de gravide positive for HBsAg (hepatitis B surface antigen), hvilket er et lidt lavere niveau end tidligere år, figur 1.

Figur 1. Antal gravide fundet positive for henholdsvis hepatitis B, hiv og syfilis i gravidscreeningen, 2016-2021

Hiv-positive gravide

I 2020 og 2021 testede henholdsvis 23 (0,03%) og 18 (0,03%) af de gravide positive for hiv.
I 2020 havde 2 kvinder nypåvist hiv, og 21 var kendt hiv-positive.
I 2021 var alle 18 kvinder kendt hiv-positive.

Gravide med syfilis

Blandt de gravide kvinder screenet for syfilis i 2020 var 87 positive. Der blev foretaget konfirmatoriske serologiske tests på 81 af kvinderne (93%). Den konfirmatoriske test gør det muligt at identificere både de falsk positive/tidligere smittede og de gravide med aktuel syfilis. Hovedparten af de 87 var falsk positive eller havde antistoffer fra tidligere syfilis. Fjorten fik påvist aktuel syfilis, svarende til 0,02% af alle de screenede gravide. I 2021 blev der fundet 80 positive. Der blev foretaget konfirmatoriske serologiske tests på 76 af kvinderne (95%), og 15 fik påvist aktuel syfilis, svarende til 0,02% af alle de screenede gravide.

Blandt de 29 gravide med syfilis i 2020 og 2021 var 16 født i Danmark.
Kun 20 af de 29 kvinder blev anmeldt i det lovpligtige nationale meldesystem for syfilis.

Herkomst

Blandt gravide forekommer hepatitis B næsten udelukkende blandt kvinder, som enten er født i udlandet, eller er født af indvandrere i Danmark, før indførelsen af den generelle screening af gravide for hepatitis B (november 2005), figur 2. Denne fordeling afspejler fordelingen af hepatitis B i den generelle befolkning, EPI-NYT 17/2020.

Figur 2. Hepatitis B blandt gravide 2016-2021 fordelt på herkomst

Også for hiv blandt gravide er der en betydelig overvægt af kvinder født i udlandet, figur 3. Derimod er der stort set ingen 2. generationsindvandrere med hiv i gravidscreeningen.

Figur 3. Hiv blandt gravide 2016-2021 fordelt på herkomst

I modsætning til hepatitis B og hiv, findes der en betydelig del af kvinder født i Danmark med syfilis i gravidscreeningen, figur 4.

Figur 4. Syfilis blandt gravide 2016-2021 fordelt på herkomst

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 38/2022.