Syfilis - opgørelse over sygdomsforekomst 2019-2020

Syfilis 2019 og 2020

I denne opgørelse over anmeldte syfilistilfælde i 2019 og 2020 er alene medtaget data fra Meldesystemet for Infektiøse Sygdomme (MIS) og fra Statens Serum Instituts (SSI) syfilislaboratorium.

I 2019 var 365 tilfælde af syfilis anmeldt til MIS, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse (AIF), SSI. De 365 tilfælde var fordelt på 353 personer, idet 12 personer havde to tilfælde i løbet af året.

I 2020 var tallet 446 fordelt på 435 personer, idet 11 personer havde to tilfælde i løbet af året.

I 2019 var medianalderen for mænd 40 år (spændvidde 0-74 år) og for kvinder 32 år (spændvidde 17-73 år), tabel 1.

I 2020 var medianalderen for mænd 40 år (spændvidde 19-76 år) og for kvinder 34 år (spændvidde 18-57 år), tabel 1.

Tabel 1. Køns- og aldersfordeling for anmeldte syfilistilfælde i 2019 og 2020

I lighed med tidligere år havde hovedparten af patienterne bopæl i københavnsområdet, tabel 2.

Tabel 2. Antal anmeldte syfilistilfælde og incidens fordelt på region og landsdel, 2019 og 2020

Den nedgang der blev registreret i 2018, hvor antal anmeldte syfilistilfælde udgjorde 311, er nu afløst af en stigning, figur 1. Det kan allerede nu konstateres, før alle syfilisanmeldelser for 2021 er modtaget, at denne stigning fortsætter. Stigningen finder alene sted blandt mænd, der har sex med mænd (MSM).

Figur 1. Seksuelt overført syfilis anmeldt til MIS i 2000-2020 fordelt på smitte blandt mænd, der har sex med kvinder (MSK), mænd, der har sex med mænd (MSM), kvinder og samlet antal.

Kongenit syfilis og syfilis blandt gravide

Blandt de 39 tilfælde af syfilis, der blev fundet hos kvinder i 2019, var syv (18%) fundet hos gravide, hvoraf fem var danskfødte. I 2020 blev der anmeldt 37 kvinder, hvoraf ni (24%) var gravide – heraf var fem danskfødte.

Der blev anmeldt ét tilfælde af kongenit syfilis i 2019. Moderen havde fået påvist syfilis i forbindelse med gravidscreeningen.

Smitteforhold

Seksuel orientering

2019: Blandt de 326 anmeldte mænd var 57 (17%) anmeldt som heteroseksuelt smittet (HTX), 251 (77%) som MSM-smittet, 17 (5%) var anmeldt med uoplyst smittemåde, og én var anmeldt som mor-barn-smittet. Der var anmeldt 39 kvinder, alle HTX-smittet (11% af alle anmeldte), figur 1.

2020: Blandt de 409 anmeldte mænd var 78 (19%) anmeldt som HTX-smittet, 319 (78%) som MSM-smittet, og 12 (3%) var anmeldt med uoplyst smittemåde. Der var anmeldt 37 kvinder – heraf var 36 anmeldt som HTX-smittet (8% af alle anmeldte) – og én kvinde var anmeldt som kvinde, der har sex med kvinder, dvs. homoseksuelt smittet, figur 1.

Herkomst og smitteland

2019: Blandt 365 tilfælde med oplyst herkomst var 253 (69%) af dansk herkomst, 94 (26%) var indvandrere, 11 (3%) var andengenerationsindvandrere, og syv (2%) var enten turister eller illegale indvandrere.

Smitteland var oplyst for 314 (86%) af de anmeldte, 277 mænd og 37 kvinder. I alt 234 mænd (84%) og 30 kvinder (81%) var smittet i Danmark. Blandt heteroseksuelt smittede mænd med oplyst smitteland var 38 ud af 52 (73%) smittet i Danmark, mens dette gjaldt for 191 ud af 217 (88%) af MSM.

Blandt MSM, der var anmeldt som smittet i udlandet, var det hyppigste smittelande Spanien, mens det hyppigste smitteland for mænd, anmeldt som HTX-smittet i udlandet, var Thailand.

2020: Blandt 444 tilfælde med oplyst herkomst var 294 (66%) af dansk herkomst, 138 (31%) var indvandrere, ni (2%) var andengenerationsindvandrere, og tre (1%) var enten turister eller illegale indvandrere.

Smitteland var oplyst for 398 (89%) af de anmeldte, 366 mænd og 32 kvinder. I alt 336 mænd (92%) og 30 kvinder (94%) var smittet i Danmark. Blandt HTX-smittede mænd med oplyst smitteland var 60 ud af 73 (82%) smittet i Danmark, mens dette gjaldt for 267 ud af 284 (94%) af MSM.

Af diskretionshensyn var antallene af såvel HTX- som MSM-smittede i udlandet for lave til at muliggøre en detaljeret opgørelse over smittelande.

Syfilis og hiv

2019: Oplysninger om hiv-status forelå for 306 mænd (94%) og for 35 kvinder (90%).

Blandt de hiv-testede mænd var 69 (23%) hiv-positive. Der var 68 hiv-positive blandt 239 MSM (28%) og én (2%) blandt 53 mænd anmeldt som HTX-smittet. Blandt de 69 hiv-positive mænd havde ni (13%) fået diagnosen hiv samtidig med syfilisdiagnosen, og alle ni tilfælde var MSM. Ingen kvinder var anmeldt som hiv-positive.

2020: Oplysninger om hiv-status forelå for 377 mænd (92%) og for 31 kvinder (84%).

Blandt de hiv-testede mænd var 80 (21%) hiv-positive. Der var 76 hiv-positive blandt 319 MSM (24%) og fire (5%) blandt 78 mænd anmeldt som HTX-smittet. Blandt de 80 hiv-positive mænd havde fem (6%) fået diagnosen hiv samtidig med syfilisdiagnosen – fire tilfælde var MSM og ét tilfælde var HTX-smittet. Ingen kvinder var anmeldt som hiv-positive.

Denne opgørelse er omtalt i EPI-NYT 1-6/2022.