Uge 10 - 2018

Akut og kronisk hepatitis B 2017
Drenge, der er til drenge har ikke mulighed for at blive gratis HPV-vaccineret hos egen læge

Akut og kronisk hepatitis B 2017

I 2017 modtog Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse seks anmeldelser af akut hepatitis B og 258 anmeldelser af kronisk hepatitis B.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2017 henvises til årsopgørelse over akut og kronisk hepatitis B 2017.

Antallet af anmeldte tilfælde af akut hepatitis B er fortsat lavt, se figur 1. De fleste i denne gruppe var smittet seksuelt. Selvom forekomsten af hepatitis B i Danmark er lav, er det fortsat vigtigt at overveje vaccination forud for rejser til højendemiske lande, hvis der er sandsynlighed for, at der vil blive dyrket ubeskyttet sex med en person fra området, samt hvis man har en partner fra et højendemisk land, eller er en mand, der dyrker sex med andre mænd, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning for hiv og hepatitis B og C.

EPI-NYT uge 10 2018 figur 1

Forebyggelse af seksuel smitte med hepatitis B i Danmark skal især fokuseres på tidlig opsporing og diagnostik af risikogrupper og ved at udbrede information blandt disse om smitteveje og smitterisiko ved seksuelt samvær, samt muligheden for effektiv beskyttelse mod hepatitis B ved vaccination.

De fleste tilfælde af kronisk hepatitis B var anmeldt blandt indvandrere smittet før ankomst til Danmark. Næsten halvdelen var anmeldt som mor-barn-smittet, og hovedparten af de øvrige var anmeldt med ukendt smittemåde.

I 2017 blev 78 gravide kvinder anmeldt med kronisk hepatitis B. Ingen børn blev anmeldt som smittet ved fødslen i Danmark. Takket være screeningen af gravide for hepatitis B findes der hvert år et betydeligt antal asymptomatiske smittebærere, som alle skal henvises til specialafdelinger (infektionsmedicinsk eller gastromedicinsk) for nærmere udredning, kontrol og eventuel behandling. Dette er vigtigt, da det i dag er muligt at behandle gravide med højt viral load, som ellers er i stor risiko for at smitte barnet intrauterint.

Børn født af hepatitis B-positive mødre skal have immunglobulin og vaccine ved fødslen (såkaldt post-exposure vaccination), samt når de er henholdsvis 1 måned (fx ved 5-ugers-undersøgelsen), 2 måneder og 12 måneder gamle for at mindske risikoen for mor-barn-smitte ved fødslen.

I få tilfælde vil post-exposure vaccination ikke forhindre mor-barn-smitte. Derfor anbefales det, at børn født af mødre med hepatitis B undersøges for hepatitis B-status og vaccinationseffekt 1-2 måneder efter afsluttet vaccination mod hepatitis B. Der tages en blodprøve til undersøgelse for kvantitativ anti-HBsAg, HBsAg samt anti-HBc. Dette skal foregå hos egen læge.

Ukendt smittekilde er ofte mor-barn-smitte

Siden år 2000 er over 3.500 personer af udenlandsk herkomst anmeldt med kronisk hepatitis B i Danmark. Smittemåden er i langt de fleste tilfælde (60 %), mor-barn-smitte, men over 30 % af de anmeldte tilfælde er anmeldt med ukendt smittekilde. Antagelig er mange heraf mor-barn-smittet.

Blandt de 10 hyppigste oprindelseslande for udenlandske personer, anmeldt med kronisk hepatitis B i Danmark, indgår Vietnam, Kina, Somalia, Thailand og Filippinerne. Disse lande er klassificeret af WHO som højendemiske, det vil sige, hvor prævalensen af hepatitis B overstiger 8 %. I lande hvor hepatitis B-prævalensen er høj, regner man med, at langt den hyppigste smittemåde er mor-barn-smitte. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at angive mor-barn-smitte, når en person fra ét af de ovennævnte lande konstateres hepatitis B-positiv, med mindre andet stærkt taler for anden smittemåde. Dette vil højne kvaliteten af hepatitis B-overvågningen.

Alle anmeldte, som var adopteret, var fra Indien, Sydkorea eller Vietnam.
Det anbefales fortsat at teste personer fra højendemiske lande, uanset køn, ved første kontakt med sundhedsvæsnet, inklusive adopterede.

Desuden må der opfordres til, uanset i hvilken anledning en person testes positiv for hepatitis B, at vedkommendes seksualpartner(e) og børn ligeledes testes.

Sundhedsstyrelsens vejledning anbefaler vaccination til udsatte personalegrupper, husstandsmedlemmer til hepatitis B-bærere samt iv. stofbrugere, de sidste grupper efter udredning for hepatitis B.

(M. Wessman, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Drenge, der er til drenge har ikke mulighed for at blive gratis HPV-vaccineret hos egen læge

Den 1. februar 2018 igangsatte Sundhedsstyrelsen et midlertidigt tilbud om gratis HPV-vaccination til 15-20-årige drenge, der er til drenge, EPI-NYT 4/18. Drengene kan ikke blive gratis vaccineret hos egen læge, men har fortsat mulighed for at blive vaccineret på AIDS-fondets klinikker. Yderligere information om vaccinationsstederne kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside drengesomelskerdrenge.dk.

(Sundhedsstyrelsen)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

7. marts 2018