Forskning i Virologi og Mikrobiologisk Specialdiagnostik

Virologi og Mikrobiologisk Specialdiagnostik udfører mikrobiologisk diagnostik og er landets centrale laboratorium for human virologi. Inden for området udføres laboratoriediagnostik, overvågning og karakterisering af udvalgte mikroorganismer, samt forskning og udvikling. 

Afdelingens forskning er koncentreret om områder, der understøtter afdelingens diagnostik og infektionsberedskab. Forskningsområderne omhandler resistensforhold under antiviral behandling, molekylær epidemiologi, virusimmunitet samt patogenese.

Virus Overvågning og Forskning

Afsnit for Virologisk Overvågning og Forskning (VOF) varetager overvågning af virussygdomme i Danmark. Afsnittets laboratorium er nationalt reference laboratorium for WHO for henholdsvis mæslinger, røde hunde, polio og influenza.

Laboratoriet indgår i det nationale beredskab for smitsomme sygdomme og følger, således lokale såvel som internationale, sygdomsudbrud af viral årsag tæt, med henblik på at kunne opdage og overvåge disse sygdommes udbredelse i den danske befolkning.

Laboratoriet udfører forskning i forskellige aspekter af influenzapatogenese i både mennesker og dyr, samt i resistens mod antivirale influenza- og HIV midler.

Virus i VOF regi: morbilli, rubella, parotitis, influenza (inklusiv zoonotisk influenza), enterovirus (herunder polio), HIV, rotavirus, sapovirus, norovirus, hepatitis A og E virus samt parechovirus.

Virus Forskning og Udvikling

Virus forskning og udvikling (ViFU) forsker i forskellige aspekter af virusimmunitet med HIV (kronisk infektion) og influenza A (akut infektion) som modelvirus. Laboratoriet undersøger udviklingen af beskyttende immunitet efter infektion versus vaccination/immunisering af både mennesker og dyr. 

Laboratoriet indgår i internationale forskningsgrupper, der udvikler terapeutisk HIV vacciner til funktionel kur mod HIV og forebyggende, mere universelle, nye influenza A vacciner mod kommende epidemier og pandemier. De humane studier af HIV foregår både i Danmark og i Guinea Bissau.

ViFU udvikler nye genteknologiske virologiske metoder (micro-Array og Next generation sequencing (NGS)) til ny forbedret universel diagnostik og monitorering af virusinfektioner.

ViFU er ansvarlig for diagnostik, udvikling af hurtig-vacciner og opbygning af know-how indenfor eksotiske, højpatogene, emerging og bioterror relevante virus, som Ebola, Marburg, Lassa, TBE, SARS, Mers-CoV og så videre.

Claus Nielsen

Kontakt

Claus Nielsen, Afdelingschef, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
T. 32683280 @. cn@ssi.dk Se profil