Forskning i Virologi og Mikrobiologisk Specialdiagnostik

Virologi og Mikrobiologisk Specialdiagnostik udfører mikrobiologisk diagnostik og er landets centrale laboratorium for human og veterinær virologi. Inden for området udføres laboratoriediagnostik, overvågning og karakterisering af udvalgte mikroorganismer, forskning og udvikling, samt diagnostisk beredskab.

Afdelingens forskning er koncentreret om områder, der understøtter afdelingens diagnostik og infektionsberedskab. Forskningsområderne omhandler resistensforhold under antiviral behandling, molekylær epidemiologi, metagenomisk påvisning af virus, virusimmunitet samt patogenese.

Virus Overvågning og Forskning (VOF)

Afsnit for Virologisk Overvågning og Forskning (VOF) varetager overvågning af virussygdomme i Danmark. Afsnittet er nationalt referencelaboratorium for WHO for mæslinger, røde hunde og polio og arbejder tæt sammen med bl.a. Fødevarestyrelsen og Afdelingen for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI, omkring opklaringen og inddæmningen af fødevarebårne udbrud af virussygdom.

Laboratoriet indgår i det nationale beredskab for smitsomme sygdomme og følger lokale og internationale virale sygdomsudbrud tæt med henblik på at kunne opdage og overvåge disse sygdommes udbredelse i den danske befolkning.

Laboratoriet udfører overvågningsbaseret forskning og arbejder løbende på udvikling og optimering af analyser til detektion og karakterisering af virus i både humane prøver og spildevandsprøver.Virus i VOF-regi: morbilli, rubella, parotitis, enterovirus (herunder polio), adenovirus, rotavirus, sapovirus, norovirus, hepatitis A og E virus samt parechovirus.

Virus Forskning og Udvikling (ViFU)

ViFU forsker i virusimmunitet (neutraliserende og non-neutraliserende beskyttende antistoffer og Cellemedieret immunitet, CMI) med HIV1-2/SIV (kronisk infektion) og influenza A og sars-CoV-2 (akut infektion) som foretrukne modelvirus. Laboratoriet undersøger udviklingen af beskyttende immunitet efter infektion versus vaccination/immunisering af både mennesker og i dyremodeller.

ViFU udvikler nye genteknologiske virologiske metoder (micro-Array og Next generation sequencing (NGS)) til ny metagenomisk påvisning af alle virus og monitorering af virusinfektioner, efterfulgt af detaljeret karakterisering med WGS (fuld-genom sekvensering og bioinformatik).

ViFU er ansvarlig for diagnostik, dyrkning, antigen-karakterisering og udvikling af hurtige-DNA-vacciner og opbygning af know-how indenfor nye eksotiske, zoonotiske, højpatogene, emerging- og bioterror relevante virus trusler inkl. vektorbårne virus.

Med den metagenomiske NGS, nye PCR og WGS-karakterisering, dyrkning i BSL-3 lab, antigen-karakterisering og DNA-vaccine udvikling/testning for Nab/Non-Nab i div. dyremodeller er ViFU dermed et centralt laboratorium i VMS/SSI i beredskabet mod nye emerging og vektorbårne virus ved nye virustrusler.

Virus Beredskab (VIB)

Virus beredskab (VIB) samler viden om virus med pandemisk potentiale, herunder zoonotiske virus, og forsker i at forbedre diagnostikken og overvågningsmulighederne for disse.

VIB arbejder således med at øge kendskabet til naturhistorien, sygdoms- og udbrudspotentialet på tværs af alle kendte virus familier, samt at udvikle og implementere diagnostik og forskning, som sikrer den rigtige test, til den rigtige person på det rigtige tidspunkt (diagnostisk stewardship) både mellem og under udbrud.

VIB har endvidere til opgave at koordinere og forbedre det diagnostiske beredskab mod virus med pandemisk potentiale internt i VMS, samt i samarbejde med resten af SSI og de klinisk mikrobiologiske afdelinger i regionerne.

Sektionens ultimative målsætning er at understøtte folkesundheden via rationel brug af offentlige ressourcer til diagnostisk af smitsomme sygdomme i udbruds-, epidemi- og pandemisituationer.

Influenza (INF) 

Influenza (INF) er det centrale laboratorium for influenza i Danmark, og varetager den nationale virologiske overvågning af influenza hos dyr og mennesker samt Newcastle disease virus (NDV) hos fugle og respiratorisk syncytial virus (RSV) hos mennesker.

INF forsker især indenfor influenzavirus evolution i forhold til; patogenicitet, antiviral resistens, værtsfaktorer, receptorbinding, effekten på antigenicitet blandt andet i relation til vaccineeffektivitet. Heriblandt forskningsprojekter vedr. antistofrespons mod influenzavirus efter vaccination og infektion i særlige patientgrupper.

Derudover forsker vi i genetisk og fænotypiske karakteristika af respiratorisk syncytial virus (RSV) samt vaccinationsstrategier for NDV og fugleinfluenza i fjerkræ.

En central del af forskningen i INF undersøger mekanismer bag zoonotisk transmission af influenzavirus mellem forskellige værter, og det epidemiske/pandemiske potentiale. Blandt andet i regi af forskningsprojekter indenfor One Health, hvor FluZooMark projektet har særligt fokus på markører for zoonotisk transmission af svineinfluenzavirus.

Veterinær Virologi (VETVIR)

Veterinær virologi (VETVIR) varetager den nationale referencelaboratoriefunktion og det veterinære laboratorieberedskab med relateret diagnostik indenfor området alvorlige smitsomme husdyrsygdomme, som fx afrikansk svinepest, klassisk svinepest, bluetongue og mund- og klovesyge.

VETVIR er ansvarlig for overvågningsprogrammer ift. anmeldepligtige sygdomme i husdyr samt den vilde fauna, inkl. flagermus og vektorbårne virusinfektioner.

Sektionen samarbejder på tværs med andre grupper i infektionsberedskabet ift. One Health og zoonotiske virusinfektioner, bl.a. SARS-CoV-2, rabies og West Nile virus. Forskningsarbejdet i sektionen understøtter beredskabsopgaverne og fokuserer bl.a. på udvikling af nye diagnostiske platforme, påvisning og karakterisering af virus/-varianter, virustransmission, virus/værts-interaktion og vektortransmission.

VETVIR indgår i netværk med andre europæiske referencelaboratorier og er aktiv deltager i både nationale og internationale forskningsprojekter.

Claus Nielsen

Kontakt

Claus Nielsen, Afdelingschef, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
T. 32683280 @. cn@ssi.dk Se profil