Biologiske signaler omkring fødslen

Hvad der sætter fødslen i gang er fortsat et mysterie. Går fødslen i gang for tidligt, eller for sent, kan det have store konsekvenser for både mor og barn. Ved at undersøge biomarkører der ændre sig op mod fødslen forventer vi at kunne identificere de signaler der sætter fødslen i gang, og belyse nye muligheder for at forebygge for tidlig fødsel.

Der rekrutteres i øjeblikket ikke deltagere til dette projekt.

Formål

Formålet med studiet er at foretage en grundig undersøgelse af, hvad der sker i kvindens krop hen imod fødslen. Vi vil benytte en helt ny teknologi, som på engelsk kaldes integrated personalized omics profiling eller iPOP. Vi håber, at vi med denne nye teknologi vil kunne besvare en masse nye spørgsmål om graviditeten.

Du kan deltage, hvis du er mellem 18 og 36 år. Du skal være ved godt helbred og må ikke have nogen kroniske sygdomme og/eller anvende receptpligtig medicin. Du må ikke være blevet gravid som følge af fertilitetsbehandling.

Hvis du er under graviditetsuge 20+6 kan du i stedet deltage i vores andet studie

Læs mere om Biologiske signaler i graviditeten.

Forløb

Vi vil følge 100 raske kvinder tæt gennem den sidste del af graviditeten – uge 37 til efter fødslen. Ved deltagelse i studiet vil du få taget flere blodprøver:

 • Uge 36+0 - 36+6 - 1 ugentlig blodprøve
 • Uge 37+0 - 37+6 - 1 ugentlig blodprøve
 • Uge 38+0 - 38+6 - 1 ugentlig blodprøve
 • Fra 39+0 til fødsel - 1 daglig blodprøve
 • Ved start af fødslen - 1 blodprøve (hvis muligt)
 • Efter fødslen - 1 blodprøve indenfor 1 år

Alle blodprøver vil blive taget af et mobilt hold, der kommer hjem til dig eller der hvor det passer dig, for at gøre den intensive prøvetagning så let som muligt.

Undersøgelserne

Det er planen at blodprøverne skal undersøges for følgende biomarkører:

 • Epigenomics - information om, hvordan dine gener reguleres på DNA-niveau
 • Proteomics - information om alle proteiner
 • Metabolomics - information om tilstedeværelsen af metabolitter, fx hormoner
 • Autoantibodyomics - information om, hvordan dit immunforsvar fungerer

For de kvinder, der indvilliger, vil vi yderligere undersøge følgende:

 • Genomics - information om din DNA-sekvens og muligvis information om arveanlæg for sygdomme
 • Transcriptomics - information om, hvordan dine gener oversættes og udtrykkes på RNA-niveau

De analyser vi foretager, har ikke direkte til formål at finde arveanlæg for sygdomme, men der er en mulighed for, at vi ved et tilfælde, finder noget information. Vi tilbyder dig derfor en samtale med en genetisk rådgiver, hvorefter du kan bestemme, om vi må analysere din genetiske information.

Vederlag

Du får et vederlag på kr. 1.000,- for at deltage i projektet gennem hele perioden. Beløbet beskattes som B-indkomst, og udbetales, når dit undersøgelsesforløb er afsluttet. Hvis du ønsker at melde fra i utide, vil du få et reduceret beløb.

Vil du deltage i projektet? 

Som deltager i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt skal du have klar besked om mange forhold. Derfor har vi udarbejdet tre foldere, hvor du finder uddybende information om, hvad deltagelse i projektet betyder for dig.

Læs folderne her

  Biologiske signaler omkring fødslen
  Biologiske signaler i graviditeten - Genetisk information (til kvinder)
  Biologiske signaler i graviditeten - Genetisk information (til mænd)

Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité i Region Hovedstaden under j.nr. H-3-2014-004 den 26. februar 2014. Det er frivilligt at deltage og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Vil du deltage i projektet? 

Som deltager i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt skal du have klar besked om mange forhold. Derfor har vi udarbejdet tre foldere, hvor du finder uddybende information om, hvad deltagelse i projektet betyder for dig.

Læs folderne her

Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité i Region Hovedstaden under j.nr. H-3-2014-004 den 26. februar 2014. Det er frivilligt at deltage og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Links til artikler

Forskningsgruppe

Marie-Louise Hee Rasmussen har en kandidat i Folkesundhed og er ph.d.-studerende på Afdeling for Epidemiologisk Forskning samt studieleder for Biologiske signaler i graviditeten.

Nikolai Madrid Scheller er læge og ph.d.-studerende på Afdeling for Epidemiologisk Forskning. Nikolai har ansvaret for Biologiske signaler omkring fødslen.