Biologiske signaler i graviditeten

Under graviditeten ændrer kroppens biomarkører sig. I Afdeling for Epidemiologisk Forskning på Statens Serum Institut rekrutterer vi gravide kvinder, som ønsker at deltage i et forskningsprojekt, hvor vi håber at finde frem til et mønster for disse ændringer. Hvis mønsteret brydes, kan vi måske opdage og forebygge komplikationer tidligere i graviditeten.

 

  Der rekrutteres i øjeblikket ikke deltagere til dette projekt.

 

Formål

Formålet med studiet er at foretage en grundig undersøgelse af, hvad der sker i kvindens krop i forbindelse med graviditeten. Vi vil benytte en helt ny teknologi, som på engelsk kaldes integrated personalized omics profiling eller iPOP.

Hvis du kunne tænke dig at deltage, skal du være mellem 18 og 35 år. Du skal være i starten af din graviditet, ved godt helbred og må ikke have nogen kroniske sygdomme og/eller bruge receptpligtig medicin. Du må ikke være blevet gravid som følge af fertilitetsbehandling.

Hvis du er over graviditetsuge 21+0 kan du i stedet deltage i vores andet studie

Læs mere om Biologiske signaler omkring fødslen.

Forløb

Som deltager i forsøget vil du få foretaget en række kliniske undersøgelser i starten af studiet, hvorefter der hver uge i graviditeten bliver taget en blodprøve. Derudover vil vi i enkelte graviditetsuger indsamle urin-, vaginal- og afføringsprøver. Derudover vil vi på alle deltagere tage en blodprøve inden for et år efter fødslen, og for enkelte kvinder, der indvilliger, vil vi tage blodprøver hver 4. uge i ammeperioden.

Tidslinje for deltagere

Tidslinje for deltagere i studiet "Biologiske signaler i graviditeten"

Vederlag

Du får et vederlag på kr. 3.000,- for at deltage i projektet gennem hele perioden. Beløbet beskattes som B-indkomst, og udbetales, når dit undersøgelsesforløb er afsluttet. Hvis du ønsker at melde fra i utide, vil du få et reduceret beløb. Du kan også få dækket evt. transportudgifter.

Vil du deltage i projektet? 
Som deltager i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt skal du have klar besked om mange forhold. Derfor har vi udarbejdet tre foldere, hvor du finder uddybende information om, hvad deltagelse i projektet betyder for dig.
Læs folderne her

    Biologiske signaler i graviditeten
    Biologiske signaler i graviditeten - Genetisk information (til kvinder)
    Biologiske signaler i graviditeten - Genetisk information (til mænd)

Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité i Region Hovedstaden under j.nr. H-3-2014-004 den 26. februar 2014. Det er frivilligt at deltage og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Vil du deltage i projektet? 

Som deltager i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt skal du have klar besked om mange forhold. Derfor har vi udarbejdet tre foldere, hvor du finder uddybende information om, hvad deltagelse i projektet betyder for dig.

Læs folderne her

Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité i Region Hovedstaden under j.nr. H-3-2014-004 den 26. februar 2014. Det er frivilligt at deltage og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Links til artikler

Forskningsgruppe

Marie-Louise Hee Rasmussen har en kandidat i Folkesundhed og er ph.d.-studerende på Afdeling for Epidemiologisk Forskning samt studieleder for Biologiske signaler i graviditeten. Hvis du ønsker at deltage eller vil have mere information om projektet kan du kontakte Marie-Louise på gravid@ssi.dk eller på telefon 3268 8339.

Nikolai Madrid Scheller er læge og ph.d.-studerende på Afdeling for Epidemiologisk Forskning. Nikolai har ansvaret for Biologiske signaler omkring fødslen.