Søren Kristensen

Søren Kristensen

Kontakt

Søren Kristensen , Vaccineudviklingsafdelingen / Formulering, Karakterisering& Stabilitet
T. 32688442 @. sokr@ssi.dk