Søren Hallstrøm

Søren Hallstrøm

Kontakt

Søren Hallstrøm , Bakterier, parasitter og svampe / Sekventering & bioinformatik
T. 32688673 @. shll@ssi.dk