Signe Tandrup Schmidt

Signe Tandrup Schmidt

Kontakt

Signe Tandrup Schmidt, Post doc., Infektionsimmunologi / Adjuvans
T. 32688574 @. sxs@ssi.dk

Forskningsområder

I min forskning fokuserer jeg på formulering og karakterisering af lipidbaserede vaccineadjuvanser. Adjuvanserne tilsættes vacciner og bruges til at bestemme hvilken type immunrespons, der induceres mod vaccinen. Mit arbejde omhandler bl.a.:

  • Formulering af adjuvanser ved forskellige metoder; rehydrering af lipidfilm, højttryk homogenisering og microfluidics
  • Fysisk karakterisering; fx har partikelstørrelse og elektrisk ladning en stor betydning for, hvordan adjuvanset bevæger sig i kroppen og påvirker immunceller
  • Tilsætning af immunmodulatorer; disse er forskellige stoffer, som hver især påvirker immunsystemet til at reagere på en bestemt måde
  • Specielt fokus på adjuvanser der inducerer cytotoksiske T-celler. Disse celler kaldes også dræber T-celler og slår syge celler ihjel fx cancerceller eller virusinficerede celler

Ansvarsområder

  • Formulering af nye lipidbaserede vaccineadjuvanser

Udvalgte publikationer

  • Schmidt ST, Olsen CL, Franzyk H, Wørzner K, Korsholm KS, Rades T, Andersen P, Foged C, Christensen D. 2019. Comparison of two different PEGylation strategies for the liposomal adjuvant CAF09: Towards induction of CTL responses upon subcutaneous vaccine administration. Eur J Pharm Biopharm 140:29-39.
  • Schmidt ST, Pedersen GK, Neustrup MA, Korsholm KS, Rades T, Andersen P, Foged C, Christensen D. 2018. Induction of cytotoxic T-lymphocyte responses upon subcutaneous administration of a subunit vaccine adjuvanted with an emulsion containing the Toll-like receptor 3 ligand Poly(I:C). Front Immunol 30;9:898
  • Schmidt ST, Neustrup MA, Harloff-Helleberg S, Korsholm KS, Rades T, Andersen P, Christensen D, Foged C. 2017. Systematic investigation of the role of surfactant composition and choice of oil: Design of a nanoemulsion-based adjuvant inducing concomitant humoral and CD4+ T-cell responses. Pharm Res 34(8):1716-1727
  • Schmidt ST, Khadke S, Korsholm KS, Perrie Y, Rades T, Andersen P, Foged C, Christensen D. 2016. The administration route is decisive for the ability of the vaccine adjuvant CAF09 to induce antigen-specific CD8(+) T-cell responses: The immunological consequences of the biodistribution profile. J Control Release 10;239:107-17
  • Ingvarsson PT, Schmidt ST, Christensen D, Larsen NB, Hinrichs WL, Andersen P, Rantanen J, Nielsen HM, Yang M, Foged C. 2013. Designing CAF-adjuvanted dry powder vaccines: spray drying preserves the adjuvant activity of CAF01. J Control Release 10;167(3):256-64