Karen Juhl

Karen Juhl

Kontakt

Karen Juhl, Laborant, Bakterier, parasitter og svampe / Antibiotikaresistens og kontraktforskn.
T. 32683357 @. kajl@ssi.dk