Jette Holt

Jette Holt

Kontakt

Jette Holt, Hygiejnesygeplejerske, cand.pæd.pæd, ph.d., Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Central Enhed for Infektionshygiejne
T. 32683752 @. jho@ssi.dk