Guido Benedetti

Guido Benedetti

Kontakt

Guido Benedetti, EPIET-fellow, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygd. og zoonoser
T. 32688359 @. gube@ssi.dk