Frederik Trier Møller

Frederik Trier Møller

Kontakt

Frederik Trier Møller, Læge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og Vandbårne Sygd. og Zoonoser
T. 32688696 @. frtm@ssi.dk