Frederik Trier Møller

Frederik Trier Møller

Kontakt

Frederik Trier Møller, Læge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygd. og zoonoser
T. 32688696 @. frtm@ssi.dk