Frederik Trier Møller

Frederik Trier Møller

Kontakt

Frederik Trier Møller, Læge, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygdomme og zoonoser
T. 32688696 @. frtm@ssi.dk