Christian Holm Hansen

Christian Holm Hansen

Kontakt

Christian Holm Hansen , Infektionsepidemiologi & Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygdomme og zoonoser
T. 32683869 @. choh@ssi.dk