Dyreforsøg

Statens Serum Institut (SSI) har siden grundlæggelsen i 1902 anvendt dyr til produktion, kontrol, forskning og udvikling. Dyrene har bidraget med afgørende viden til forståelse af infektionssygdommes og medfødte lidelsers natur samt forebyggelse og diagnosticering heraf.

Det er SSI's politik vedvarende at arbejde for at fremme udviklingen af pålidelige laboratoriemetoder til erstatning for dyreforsøg, at gøre de nødvendige dyreforsøg mindre belastende og at tilgodese forsøgsdyrenes velfærd i størst muligt omfang.

Det er SSI's holdning, at det er acceptabelt at udføre dyreforsøg, hvis de kan føre til opnåelse af viden på områder, hvor der ikke findes egnede eller anerkendte alternativer. Et eksempel er den immunologiske forskning, hvor det komplicerede samspil mellem væv og celler i den intakte organisme ikke kan eftergøres i computermodeller eller ved hjælp af laboratoriemetoder.

Det er desuden ikke muligt at undgå dyreforsøg, når man arbejder med lægemidler. Således kræver nationale, såvel som internationale myndigheder, at der anvendes dyr ved kontrol af både mellemprodukter og det færdige produkt for at sikre, at lægemidlerne opfylder kravene til sikkerhed og ensartethed.

SSI anvender blandt andet mus til dyreforsøg

Forsøgene på SSI udføres i faciliteter, der er godkendt til avl og brug af forsøgsdyr og forsøgene er altid forudgodkendt af Dyreforsøgstilsynet før igangsættelse. Med dedikerede forskere og et hold af kvalificerede medarbejdere til pasning, håndtering og tilsyn af forsøgsdyrene sikres det, at dyrenes velfærd tilgodeses i bedst muligt omfang, og at dyreforsøgene kun udføres for at få vigtig viden, der ikke kan opnås uden brug af forsøgsdyr. 

Dyrefacilitetens medarbejdere arbejder tæt sammen med brugerne/forskerne, men sætter ikke selv forsøg op. Funktionerne holdes adskilt for at sikre uvildigheden hos de ansatte i dyrefaciliteten.

SSI udfører i dag følgende typer af dyreforsøg:

 • Myndighedsbestemte kontrolforsøg af vacciner med henblik på at sikre beskyttende effekt og uskadelighed ved brug
 • Immuniseringsforsøg med henblik på udvikling af nye vacciner og på udvinding af antistoffer til brug ved diagnostiske undersøgelser
 • Infektions- og behandlingsforsøg med henblik på at opnå viden om infektionssygdommes opståen og bekæmpelse
 • Eksperimentelle infektionsmodeller til brug for evaluering af nye antimikrobielle midler
 • Diagnostik på patientprøver for botulisme (pølseforgiftning).

Principper for brug af dyr på SSI

For at sikre at SSI udfører dyreforsøg af høj kvalitet, ikke anvender unødigt mange dyr, og at de dyr, der anvendes, behandles bedst muligt, er der blevet udarbejdet en række principper på dyreforsøgsområdet. SSI skal:

 • løbende forbedre dyrenes forhold med hensyn til opstaldning, miljøberigelse og pasning med henblik på at tilgodese forsøgsdyrenes velfærd i størst muligt omfang
 • til stadighed arbejde på at optimere kvaliteten af forsøgene
 • fortsat arbejde på at gøre dyreforsøgene mindre belastende for de dyr, der indgår i forsøget
 • sikre passende overvågning af dyr i forsøg blandt andet ved god forsøgsplanlægning
 • udføre laboratoriekontrol af teststoffer, der skal anvendes til dyreforsøg, med henblik på at mindske risikoen for bivirkninger på dyrene
 • uddanne og træne alle, der planlægger forsøg med eller arbejder med forsøgsdyr (dyrepassere, laboranter og forskere) for at sikre en kvalificeret og ansvarlig omgang med dyrene samt pålidelige forsøgsresultater
 • yde kvalificeret forsøgsdyrvidenskabelig rådgivning og veterinært tilsyn i forbindelse med dyreforsøg
 • være i dialog med leverandører og samarbejdspartnere omkring overholdelse af lovgivning og SSI's etiske standarder.
Det er SSI’s politik vedvarende at arbejde for at fremme udviklingen af pålidelige laboratoriemetoder til erstatning for dyreforsøg, at gøre de nødvendige dyreforsøg mindre belastende og at tilgodese forsøgsdyrenes velfærd i størst muligt omfang.

Det er SSI’s politik vedvarende at arbejde for at fremme udviklingen af pålidelige laboratoriemetoder til erstatning for dyreforsøg, at gøre de nødvendige dyreforsøg mindre belastende og at tilgodese forsøgsdyrenes velfærd i størst muligt omfang.