Anmodninger om aktindsigt

Hvis du ønsker at anmode om aktindsigt i sager, dokumenter eller oplysninger, som Statens Serum Institut er i besiddelse af, kan du sende din anmodning til aktindsigt@ssi.dk

Statens Serum Institut kvitterer herefter for anmodningen, og begynder at indsamle materiale og behandle din anmodning.

Statens Serum Institut bestræber sig på at færdigbehandle din sag om aktindsigtsanmodning inden for syv arbejdsdage. Der kan dog være tilfælde, hvor sagsbehandlingstiden vil være længere. I så fald vil du modtage besked herom.

Statens Serum Institut bemærker, at det er en forudsætning for meddelelse af aktindsigt, at Statens Serum Institut er i besiddelse af de dokumenter og oplysninger, der omfattes af aktindsigtsanmodningen, jf. offentlighedslovens § 7, stk. 1.