Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 5-2024

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • Tilfælde af mæslinger med formodet smitte i Danmark
  • Nye udbrud af fugleinfluenza
  • Influenza forekomsten stiger 
  • Forebyggelse af malaria ved rejse til Zanzibar 
  • Øget forekomst af zikavirus i Thailand

Tilfælde af mæslinger med formodet smitte i Danmark

Der er påvist et tilfælde af mæslinger hos en voksen uvaccineret person bosiddende i Region Sjælland, men som også har opholdt sig i Region Hovedstaden i den smitsomme periode af sygdomsforløbet. Patienten har ingen aktuel rejse uden for Danmark, men har haft erhvervsmæssig kontakt til personer fra områder med kendt cirkulation af mæslingevirus. Mæslinger er yderst smitsomt. Læger, især på Sjælland, opfordres til at være særligt opmærksomme i de kommende uger.

Læs om

Nye udbrud af fugleinfluenza

Der er i øjeblikket et stort udbrud af fugleinfluenza blandt kalkuner i flere besætninger på Sjælland. Tre besætninger er fundet positive for H5N1 højpatogen fugleinfluenza, og nedslagningen af de berørte besætninger er i gang. Nedslagningen foretages af Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen mens SSI, som en del af DK-VET-samarbejdet, står for laboratoriediagnostikken af fugleinfluenza i prøver fra fuglene. 

Fugleinfluenzavirus kan i sjældne tilfælde smitte til mennesker, og man bør derfor undgå direkte kontakt med døde eller syge fugle og vilde dyr.

Læs om

Influenza forekomsten stiger 

Mens der er nedgang i de fleste andre luftvejssygdomme, stiger forekomsten af smitte med influenza for anden uge i træk efter en nedgang omkring årsskiftet, ligesom der ses en stigning i indlæggelser med influenza. Begge influenza A virus undertyper H1N1 og H3N2 er i omløb, men H1N1 dominerer billedet.

Læs om

Forebyggelse af malaria ved rejse til Zanzibar

Statens Serum Institut er blevet bekendt med i alt fem tilfælde af malaria af typen Plasmodium falciparum blandt rejsende hjemvendt til Danmark fra øen Zanzibar i Tanzania indenfor de seneste uger. I 13 andre europæiske lande har man ligeledes set tilfælde af malaria importeret fra Zanzibar og/eller Tanzania i 2023/2024, særligt i de seneste par måneder. SSI anbefaler derfor fortsat alle rejsende til Zanzibar at beskytte sig imod malaria og som rejsende være opmærksom på malariasymptomer.

Læs om

Øget forekomst af zikavirus i Thailand

I Thailand er der rapporteret om en stigning i forekomsten af zikavirus på ca. 300 % i 2023 i forhold til året før (ca. 900 påviste tilfælde mod ca. 300 tilfælde i 2022), og en rundspørge i alle EU-lande viser, at der er fundet 16 kendte rejserelaterede tilfælde fra Thailand i 2023 sammenlignet med tidligere ca. fem årlige tilfælde. SSI vurderer, at der i øjeblikket kan være en øget risiko for smitte med zikavirus ved rejse til Thailand, selvom den absolutte risiko for den enkelte rejsende er lav givet det høje antal rejsende. Anbefalinger til alle rejsende herunder gravide fremgår af seneste EPI-NYT. 

Læs om