Uge 4 - 2024

Øget forekomst af zikavirus i Thailand
Vigtigt at forebygge malaria ved rejse til Zanzibar

Øget forekomst af zikavirus i Thailand

Zikavirus bredte sig epidemisk i store dele af verden i 2015-17, EPI-NYT 49/2015. Siden da har zikavirus været endemisk forekommende i mange lande, særligt i lande omkring ækvator, svarende til udbredelsen af de myg (Aedes-arter), som kan overføre virus. Infektion med zikavirus er et særligt problem for gravide, da fostret kan smittes og udvikle neurologiske skader og misdannelser, særligt mikrocephali. Der er både risiko for smitte via myggestik og via seksuel kontakt. Sidstnævnte er årsagen til, at rejsende, som har opholdt sig i zikaendemiske områder, bør anvende kondom i en periode efter hjemkomst. For den rejsende gælder dette 2 måneder efter hjemkomst for kvinder og 3 måneder for mænd. Hvis den ene i parret er gravid, gælder dette i hele resten af graviditeten.

Oplysninger om aktuel forekomst og smitterisiko i endemiske områder er generelt mangelfulde, da zikavirus ikke overvåges systematisk i mange lande. Men fra Thailand er der for nyligt rapporteret om en stigning i forekomsten på ca. 300 % i 2023 i forhold til året før (ca. 900 påviste tilfælde mod ca. 300 tilfælde i 2022). På denne baggrund har Det europæiske center for sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) gennemført en rundspørge til alle EU-lande om antallet af påviste smittede efter rejse til Thailand i 2023. I alt fem lande har rapporteret om i alt 16 kendte rejserelaterede tilfælde fra Thailand, og med en overvægt med smitte i 2. halvår af 2023. Opgørelsen er ufuldstændig, men skal ses i forhold til et gennemsnitligt antal kendte rejserelaterede tilfælde på fem tilfælde per år i perioden 2016-2022.

På denne baggrund vurderer SSI, at der i øjeblikket kan være en øget risiko for smitte med zikavirus ved rejse til Thailand, selvom den absolutte risiko for den enkelte rejsende er lav givet det høje antal rejsende. For at nedsætte risikoen for smitte med zikavirus, såvel som andre myggeoverførte sygdomme, bør alle rejsende anvende myggeafvisende midler, sove under myggenet eller i airconditionerede rum, mens gravide aktuelt bør overveje at udskyde ikke-nødvendige rejser til Thailand. Alle rejsende fra Thailand bør beskytte sig mod seksuel smitte via ovenstående anbefalinger om at anvende kondom i en periode efter hjemkomst.

Der kan være en tilsvarende, men ukendt, risiko for rejsende til andre lande, hvor zikavirus har etableret sig, og derfor gælder de samme anbefalinger for disse lande, se specielt SSI’s anbefalinger om beskyttelse af den gravide rejsende.

(P.H. Andersen, L.S. Vestergaard, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Vigtigt at forebygge malaria ved rejse til Zanzibar

Statens Serum Institut er blevet bekendt med i alt fem tilfælde af malaria af typen Plasmodium falciparum blandt rejsende hjemvendt til Danmark fra øen Zanzibar i Tanzania indenfor de seneste få uger. To af tilfældene har været alvorlige. I to af tilfældene kan det ikke udelukkes, at smitten er sket et andet sted i Østafrika, men Zanzibar er en mulighed.

SSI har efterfølgende igennem det europæiske varslingssystem for smitsomme sygdomme, EWRS, notificeret andre EU-lande om det høje antal malariatilfælde fra Zanzibar, og har spurgt, om andre lande har oplevet tilsvarende. 20 lande har foreløbig svaret på henvendelsen, hvoraf 13 lande rapporter at have set tilfælde af malaria importeret fra Zanzibar og/eller Tanzania i 2023/2024, særligt i de seneste par måneder.

Derudover forlyder det fra lokale nyhedsmedier på Zanzibar, at der i efteråret 2023 har været en opblomstring af malaria flere steder på øen i relation til ekstra store regnmængder. Forekomsten af malaria i Zanzibar har ellers været faldende i de senere år, takket være et effektivt nationalt malariakontrolprogram. Der består dog en vis permanent malariarisiko, og derudover kan indtræde lejlighedsvise lokale udbrud, hvor risikoen for malaria stiger betydeligt, også for tilrejsende.

SSI anbefaler derfor fortsat alle rejsende til Zanzibar at beskytte sig imod malaria ved brug af både forebyggende malariamedicin og ved at undgå myggestik gennem brug af myggemidler og myggenet. Derudover skal man som rejsende være opmærksom på malariasymptomer, og søge læge hvis man bliver syg, og her oplyse at man har rejst i et malariaområde.

Læs i øvrigt nærmere om malaria og om malariaforebyggelse på SSI’s hjemmeside.

(L.S. Vestergaard, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, H.V. Nielsen, Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe)