Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 47-2023

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • Kighosteepidemien fortsætter på usædvanligt højt niveau
  • Tidlig start på influenzasæsonen og forekomst af RS-virus stiger markant
  • God effekt af denne sæsons covid-19-vaccine mod indlæggelser

Kighosteepidemien fortsætter på usædvanligt højt niveau

Forekomsten af kighoste begyndte at stige i slutningen af foråret og nåede til et epidemisk niveau efter sommeren. Der er fortsat en stærkt forhøjet forekomst af kighoste i Danmark, og der er endnu ikke tegn på, at epidemien er ved at aftage. Det samlede antal for oktober måned var på 1.131 tilfælde, og for uge 46 alene er der foreløbigt påvist 349 tilfælde.

Læs om:

Tidlig start på influenzasæsonen og forekomst af RS-virus stiger markant

Mens en række andre luftvejssygdomme har været stigende i et stykke tid, har antallet af influenzatilfælde ligget på et lavt niveau. Men antal influenza A-tilfælde blev næsten fordoblet fra uge 44 til 45, hvilket tyder på at influenzasæsonen er startet tidligt. Der er dog ikke sket stigning fra uge 45 til 46 og forekomsten er fortsat på lavt niveau. Forekomsten af RS-virus er derimod steget markant de seneste to uger.

Læs om:

God effekt af denne sæsons covid-19-vaccine mod indlæggelser

SSI har undersøgt effekten af den opdaterede covid-19-vaccine, som fra 1. oktober er tilbudt til alle over 65 år samt personer i udvalgte risikogrupper. I den nye undersøgelse er data blevet analyseret i takt med, at folk blev vaccineret, og den viser, at de vaccinerede har cirka 75 procent lavere risiko for indlæggelse på grund af covid-19 end ikke-vaccinerede fra syv dage efter vaccination.

Læs om: