Udbrud af kighoste

Der er aktuelt et større udbrud af kighoste i Danmark

Efter en lang periode under covid-19-epidemien med meget færre tilfælde end normalt, begyndte forekomsten af stige i slutningen af foråret 2023. Denne stigning fortsatte hen over sommeren, og efter sommerferien nåede forekomsten et epidemisk niveau med væsentligt flere tilfælde end normalt i næsten alle landsdele.

Forekomsten af kighoste kan følges her og under Overvågning i tal, grafer og kort.

Hvad er kighoste?

Kighoste er en luftvejsinfektion, der skyldes en bakterie (Bordetella pertussis). Kighoste kan være alvorlig for de mindste børn, men ses i alle aldersgrupper. Infektionen forekommer på alle tidspunkter af året men med lidt flere tilfælde i 2. halvår, og epidemier ses typisk med 3-5 år imellem. Efter man er blevet smittet, er der først en fase med forkølelsessymptomer, og dernæst går sygdommen over i et hostestadie, hvor der kan optræde kraftige og langvarige hosteanfald, evt. efterfulgt af opkastninger. Man kan have svært ved at få vejret under hosteanfaldet, og vejrtrækningen (indåndingen) i forbindelse med et hosteanfald kan have en hylende lyd (en "kigen"). Perioden med hosteanfald kan vare i flere måneder, men man smitter kun i de første 3-4 uger af sygdommen. Hos de mindste børn kan hosteanfaldene påvirke vejrtrækningen, så indlæggelse på sygehus er nødvendig. Hos spædbørn kan selve hosten være fraværende, og det primære symptom være perioder uden vejrtrækning og med blåligfarvning af huden.

Hos voksne kan kighoste nogle gange forekomme i et lidt mildere forløb med hosteanfald i en længere periode men uden opkastninger eller "kigen".

Læs mere om kighoste her

Hvem skal vaccineres mod kighoste?

Vaccination mod kighoste indgår i det danske børnevaccinationsprogram som en del af vaccinerne Pentavac og Tetravac. Pentavac gives tre gange, når barnet er 3, 5 og 12 måneder, og Tetravac gives som en revaccination, når barnet er 5 år. Nyfødte er ubeskyttede mod kighoste og derfor særligt sårbare i de første måneder frem til det tidspunkt, hvor de kan blive vaccineret første gang. Det er derfor ekstra vigtigt, at vaccinationerne ikke forsinkes unødigt. Derudover er der også tilbud om vaccination af gravide i 2. eller 3. trimester. Vaccination af gravide er en effektiv måde at sikre beskyttelse af det nyfødte barn frem til det tidspunkt ved 3 måneder, hvor det selv kan blive vaccineret første gang. Moderen selv opnår også beskyttelse. Vaccination mod kighoste beskytter ikke livsvarigt, men anslås at holde i 5-10 år. Man er heller ikke livsvarigt immun, hvis man har haft kighoste før - og dermed kan man altså få kighoste flere gange.

Der er ikke anbefaling om vaccination mod kighoste af andre særlige risikogrupper, fx ældre med kronisk lungesygdom. Hvis der er et ønske om vaccination, vil vaccinen diTeki Booster kunne anvendes.

Læs mere om børnevaccinationsprogrammet her

Læs mere om vaccination af gravide her

Kan man behandle kighoste?

Kighoste kan behandles med visse typer antibiotika. Det vil normalt ikke gøre sygdomsforløbet kortere (hosteperioden), men det kan nedsætte risikoen for, at den enkelte smitter videre til andre. Man vil normalt være smittefri efter fem dages behandling.

De samme typer antibiotika kan også anvendes som forebyggelse mod sygdom hos de mindste børn (under 2 år), som endnu er uvaccineret eller kun har fået én kighostevaccination. Alle børn under 6 måneder, der formodes at have været udsat for smitte, bør overvejes behandlet, uanset symptomer og vaccinationsstatus. Dette gælder også, selvom moderen er blevet vaccineret i graviditeten. Det er derfor vigtigt at kontakte sin læge, hvis man har et spædbarn, som er blevet udsat for kighoste. Hér skal man især huske, at kighoste ikke kun smitter mellem børn, men at voksne også kan få kighoste og dermed smitte børn eller børnebørn. Det er derfor vigtigt at undgå kontakt til spædbørn, hvis man har uforklaret hoste.

Undersøgelse for kighoste kan ske enten ved en podning i næsesvælgrummet (ved symptomer under 2-3 uger) eller ved en blodprøve (ved symptomer på 3 uger og derover).

Læs mere om behandling af kighoste, herunder efter udsættelse for smitte her