Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 37-2023

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • Fugleinfluenza i sæler i Danmark
  • Covid-19: Status på smitte og virusvarianten BA.2.86
  • Afrikansk svinepest i Sverige
  • Epidemisk forekomst af kighoste i Danmark

Fugleinfluenza i sæler i Danmark

Fugleinfluenza er en virussygdom, som rammer fugle og som også kan smitte til pattedyr og i sjældne tilfælde mennesker. I Danmark følger Statens Serum Institut og Københavns Universitet (DK-VET) situationen tæt, og foretager i samarbejde med Fødevarestyrelsen overvågning af fugleinfluenzavirus i danske fugle og pattedyr. I regi af dette samarbejde er der nu konstateret udbrud af fugleinfluenza blandt sæler på Sydsjælland.

Fugleinfluenzavirus kan i sjældne tilfælde smitte til mennesker, man bør derfor undgå direkte kontakt med døde eller syge vilde dyr.  

Læs om

Covid-19: Status på smitte og virusvarianten BA.2.86

Der er den seneste uge set tegn på en let stigende smittespredning målt ved påviste tilfælde med covid-19, andelen af prøver der testes positive, og SARS-CoV-2-koncentrationen i spildevand samt antallet af nyindlagte patienter og antal døde med covid-19. Antallet af nyindlagte er dog på et lavere niveau end tilsvarende tidspunkt sidste år. 

Statens Serum Institut har i samarbejde med regionale afdelinger for klinisk mikrobiologi beskrevet i en videnskabelig artikel de første ti humane tilfælde af den coronavirusvarianten BA.2.86, der blev påvist i Danmark, samt data fra spildevandsovervågning. Artiklen giver viden om den nye variant, der er vigtig både i Danmark og globalt, og understreger vigtigheden af flere samtidige overvågningssystemer. Varianten er påvist i kliniske prøver og spildevand også i flere andre lande både i og udenfor Europa. 

BA.2.86 adskiller sig væsentligt fra de varianter, der i øjeblikket dominerer, ved at varianten har flere nye mutationer i spike-genet. 

Læs om

Afrikansk svinepest i Sverige

Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom, der kan inficere svin herunder vildsvin, men som ikke kan smitte til mennesker. Der er nu konstateret Afrikansk svinepest i vildsvin i Sverige i et område ca. 150 km nordvest for Stockholm. Fødevarestyrelsen opfordrer alle og særligt jægere, lastbilchauffører og landbrugsmedarbejdere til at være med til at mindske risikoen for, at Afrikansk svinepest rammer Danmark. 

Såfremt der opstår en mistanke om Afrikansk svinepest, og såfremt mistanken ikke kan afvises af Fødevarestyrelsen, bliver den berørte besætning sat under offentligt tilsyn, og der udtages materiale til undersøgelse på Statens Serum institut. Afrikansk svinepest er aldrig fundet i Danmark.

Læs om

Epidemisk forekomst af kighoste i Danmark

Kighoste er en bakteriel luftvejsinfektion, der især for uvaccinerede spædbørn kan medføre et alvorligt forløb. SSI vurderede i uge 36, at den stigende forekomst af kighoste har nået et epidemisk niveau.  I uge 36 alene blev der påvist 150 tilfælde af kighoste, og heraf var tre yngre end 1 år. En så høj ugentlig forekomst er ikke set siden 2020. Mellem epidemier påvises der normalt mindre end 100 tilfælde per måned. Kighoste forekommer i et cyklisk mønster med epidemier med omtrent 3-5 år imellem, og den seneste epidemi fandt sted i 2019-2020. 

Graf viser kighoste i DK pr uge i 2023 

Kighostevaccination er en del af det danske vaccinationsprogram og gives midlertidigt, som et tilbud til gravide, men vaccinationen giver ikke livsvarig beskyttelse. Vaccinationen af gravide har til formål at beskytte spædbørn, indtil de selv kan modtage den første vaccination ved alderen 3 måneder. Læger bør være særligt opmærksomme på risiko for smitte til spædbørn, især uvaccinerede eller delvist vaccinerede børn under seks måneder.

Læs om