Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 27-2023

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • Stigning i forekomsten af kighoste
  • Shigella hos mænd der har sex med mænd – opmærksomhed på antibiotikaresistens 
  • Newcastle disease udbrud blandt duer i Aalborg

Stigning i forekomsten af kighoste

Der ses i øjeblikket en stigning i antallet af påviste tilfælde med kighoste i Danmark. Kighoste er en luftvejsinfektion med bakterien Bordetella pertussis. Normalt ses under 80 til 100 påviste kighoste tilfælde om måneden - men efter en lang periode med meget lav forekomst blev der i maj måned påvist 104 tilfælde og dernæst mindst 284 tilfælde i juni måned. Stigningen ses over hele landet, men er mest markant på Fyn. Kighoste ses i alle aldersgrupper, og der ses aktuelt en markant øget forekomst blandt børn og unge i alderen 10 til 19 år. Vaccination mod kighoste er en del af det danske børnevaccinationsprogram, men beskyttelsen er ikke livsvarig og holder kun i 5-10 år. Der var sidst epidemier af kighoste i Danmark i 2019-2020 og 2016-2017. Det er endnu for tidligt at vurdere om der er en ny epidemi på vej.

Læs om

Shigella hos mænd der har sex med mænd - opmærksomhed på antibiotikaresistens

Shigella er en diarréfremkaldende bakterie, som primært forbindes med fødevare- og vandbåren smitte samt udlandsrejser, men kan også overføres seksuelt, især i gruppen af mænd, der har sex med mænd. Dette gør sig også gældende i Danmark, hvor der aktuelt forekommer antibiotikaresistent Shigella. Opmærksomheden bør skærpes hos både patienter og læger om risikoen for seksuel smitte med Shigella hos mænd, der har sex med mænd, herunder med Shigella-typer, som har begrænsede behandlingsmuligheder. I EPI-NYT beskrives, hvilke antibiotika klinikere bør være opmærksomme på, og hvordan man kan forebygge smitte. 

Læs om

Newcastle disease udbrud blandt duer i Aalborg

Statens Serum Institut (SSI) og Københavns Universitet (KU) har påvist Newcastle disease virus i duer fra en kolonihaveforening ved Aalborg. Fødevarestyrelsen rejste mistanke om den alvorlige fjerkræsygdom, efter at der havde været mange dødsfald blandt duer i kolonien. Newcastle disease er en meget smitsom virussygdom hos fugle, og er senest påvist i Danmark i 2022 og i 2005. Newcastle disease er ikke farlig for mennesker.

Læs om