Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 21-2023

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • Zoonotiske influenza-tilfælde
  • Stigning i skoldkopper
  • Højresistente tyfus-bakterier
  • Mpox ikke længere trussel mod folkesundheden
  • Covid-19 status

Zoonotiske influenza-tilfælde: Fugleinfluenza og svineinfluenza hos mennesker

Der er en igangværende epidemi med højpatogen (HPAI) fugleinfluenza, og der rapporteres løbende om tilfælde i både tamfjerkræ, vilde fugle og pattedyr, herunder også i Danmark. Fugleinfluenza og svineinfluenza smitter sjældent til mennesker, men begge dele er set for nyligt. I England er to personer testet positive for HPAI fugleinfluenza H5N1 virus. Tilfældene blev fundet, da personerne deltog i et screeningsprogram for personer, der arbejder med inficeret fjerkræ, men ingen af dem havde symptomer på sygdom. Begge personer er siden testet negative, og de positive tests kan skyldes influenza-virus fra de inficerede fugle eller omgivelser der har sat sig i næse og hals uden egentlig smitte af personerne. I Taiwan har der været et tilfælde af svineinfluenza hos en pige efter direkte kontakt med grise. Der er ikke set smitte med fugleinfluenza hos mennesker i Danmark, men der er tidligere set smitte med svineinfluenza. Det europæiske center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) anbefaler, at personer der eksponeres for HPAI H5N1 ved kontakt med syge eller døde fugle eller pattedyr eller kontaminerede omgivelser bliver testet for influenza virus ved udvikling af respiratoriske eller andre symptomer, herunder patienter med viral encephalitis af ukendt ætiologi.

Læs her om

Tegn på stigning af skoldkopper i Danmark

Der ses aktuelt tegn på en stigning i antal tilfælde af skoldkopper i Danmark. Det samlede billede tyder på en forhøjet forekomst af skoldkopper i 2022 og 2023, efter to år med formodet lavere smitte i 2020 og 2021, som det også er set for flere andre infektionssygdomme. SSI forventer derfor en fortsat høj forekomst af skoldkopper i den kommende tid. Forekomsten af komplikationer til skoldkopper vil følge antallet af skoldkopper i befolkningen. Læger og især børnelæger og obstetrikere opfordres til at være opmærksomme på komplikationer til skoldkopper, og på at der med den aktuelle høje forekomst af skoldkopper kan være flere sårbare grupper såsom ikke-immune gravide, der kan have været udsat for smitte med skoldkopper, og som derfor skal tilbydes post exposure profylakse.

Læs mere i EPI-NYT.

Højresistente tyfus-bakterier forbundet med rejse til Pakistan

Tyfus skyldes infektion med en særlig form for salmonellabakterie, Salmonella Typhi. Der er fra 2018 til 2023 rapporteret fra flere lande om tilfælde af ceftriaxon-resistent Salmonella enterica serotype Typhi (S. Typhi), langt overvejende blandt personer, der har rejst i Pakistan. I Danmark er der set 8 rejserelaterede tilfælde fra 2019 til 2022, som har båret resistensgener, der gør dem resistente over for ceftriaxon, og som genetisk ligner de tilfælde, som der er fundet i de øvrige lande. Ceftriaxon er ellers internationalt det anbefalede antibiotikum til behandling af svær eller kompliceret infektion med S. Typhi.

ECDC angiver, at rejsende til Pakistan bør være opmærksomme på behov for vaccine mod tyfus samt god fødevare- og håndhygiejne. Sundhedspersonale bør være opmærksomme på den mulige infektion blandt patienter, der for nylig har rejst i Pakistan.

Mpox ikke længere international trussel mod folkesundheden

Den 11. maj udmeldte WHO, at mpox ikke længere anses for at være en international trussel mod folkesundheden (public health emergency of international concern (PHEIC). Der ses dog fortsat tilfælde i både endemiske og ikke-endemiske lande. I Danmark er der ikke set nogle tilfælde af mpox siden den 26. januar 2023.

Læs om

Covid-19 status

SSI følger udviklingen i covid-19 i Danmark bl.a. ved antal SARS-CoV-2-smittede personer målt ved PCR test, smitte i spildevand, i sentinel-overvågning og covid-19-relaterede indlæggelser samt fordelingen af virus-varianter. Aktuelt er testaktiviteten let faldende til ca. 4.000 testede i uge 20, og antallet af smittede personer og positivprocenten er ligeledes let faldende. Antallet af covid-19-relaterede indlæggelser har været stabilt lavt over de seneste uger. I denne uge ses en mindre stigning i SARS-CoV-2 koncentrationen i spildevand i forhold til ugen før. Det samlede billede over de seneste tre uger, den gennemsnitlige ugentlige vækstrate, viser dog et mindre fald i SARS-CoV-2-koncentrationen i forhold til for to uger siden. Blandingsvarianter stiger fortsat i andel og XBB og dennes undervarianter udgør ca. 90 % af de sekventerede tilfælde, herunder er især undervarianterne XBB.1.5 og XBB.1.9.1 dominerende. Der er dog kun sekventeret ca. 200 ugentlige prøver blandt de testede i uge 18 og 19.

Følg udviklingen af covid-19 i Danmark.