Uge 3 - 2024

Pneumokokvaccination til personer ≥ 18 år i øget og særligt øget risiko for invasiv pneumokoksygdom

Pneumokokvaccination til personer ≥ 18 år i øget og særligt øget risiko for invasiv pneumokoksygdom

Pneumokokker er bakterier, der kan medføre en række forskellige infektioner. De mere alvorlige infektioner inkluderer lungebetændelse og invasiv pneumokoksygdom (IPS) såsom meningitis og blodforgiftning. Risikoen for IPS er størst blandt børn under 2 år og personer på 65 år og derover. Man kan læse mere om pneumokoksygdom her.

Overordnet findes der to typer af pneumokokvacciner, som har forskellig virkningsmekanisme: konjugerede vacciner og polysakkaridvacciner. De konjugerede vacciner medfører et langvarigt immunrespons, og der anbefales ikke revaccination. Polysakkaridvaccinens immunrespons aftager over tid, hvorfor der anbefales revaccination hvert 6. år ved behov for kontinuerlig beskyttelse.

Pneumokokker opdeles i serotyper, som der findes flere end 100 forskellige af. Ingen vacciner beskytter imod alle serotyper. De konjugerede vacciner Prevenar13 (PCV13) og Apexxnar (PCV20) beskytter mod henholdsvis 13 og 20 serotyper, mens polysakkaridvaccinen Pneumovax (PPV23), beskytter mod 23 serotyper. I tabel 1 ses en sammenligning af de tre vacciner.

EPI-NYT 2024 uge 3 tabel 1

Børn tilbydes pneumokokvaccination med Prevenar13 i det danske børnevaccinationsprogram, ved hhv. 3, 5 og 12 måneder. Udover i børnevaccinationsprogrammet kan pneumokokvaccination foreslås til personer i øget og særligt øget risiko for IPS. Læs mere om risikogrupperne her. Forslag til vaccination afhænger af personens alder og vaccinationsstatus.

Det tidligere tilbud om gratis pneumokokvaccination til ældre over 65 år, samt personer i øget risiko for IPS er ikke længere gældende, EPI-NYT 51/2022. Afhængig af risikogruppe kan de forskellige vacciner gives med klausuleret tilskud. Læs mere om gældende tilskudsregler på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Forslag til pneumokokvaccination

Personer < 18 år i øget og særlig øget risiko for IPS

Der kan være tilfælde, hvor et barn, der tilhører en risikogruppe, ikke har modtaget Prevenar13 som en del af børnevaccinationsprogrammet, og hvor det skønnes, at barnet vil have gavn af denne vaccine, evt. i kombination med Pneumovax. Se information vedrørende anbefalinger for vaccination af børn under 18 år i øget og særlig øget risiko for IPS.

Personer ≥ 18 år i øget og særlig øget risiko for IPS

Der har løbende været ændringer i anbefalingerne vedrørende pneumokokvaccination til personer ≥ 18 år i hhv. øget og særligt øget risiko for IPS. For nuværende er forslag til pneumokokvaccination ens for disse grupper.
De opdaterede forslag til vaccination er beskrevet herunder, og kan ligeledes findes her.

Ikke tidligere pneumokokvaccineret

Personer ≥ 18 år der ikke tidligere er pneumokokvaccineret, kan foreslås vaccination med enten Apexxnar eller Pneumovax. Vaccineres der med Apexxnar, er der hverken anbefaling om revaccination eller efterfølgende vaccination med Pneumovax.

Tidligere vaccineret med Pneumovax

Personer ≥ 18 år, der tidligere er vaccineret med Pneumovax, kan enten revaccineres med Pneumovax eller vaccineres med Apexxnar. Revaccination med Pneumovax kan ske 6 år efter seneste dosis, eller tidligere ved mistanke om nedsat immunrespons. Behov for revaccination tidligere end 6 år siden seneste dosis vurderes efter antistofmåling.

Vaccineres der med Apexxnar, som inducerer immunologisk hukommelse, er der hverken anbefaling om revaccination eller efterfølgende vaccination med Pneumovax. Vaccination med Apexxnar kan tidligst gives ét år efter sidste pneumokokvaccination.

Tidligere vaccineret med Prevenar13 og Pneumovax

Personer ≥ 18 år, der tidligere er vaccineret med Prevenar13 og Pneumovax, kan foreslås revaccination med Pneumovax eller vaccination med Apexxnar.

Revaccination med Pneumovax kan ske 6 år efter seneste dosis, eller tidligere ved mistanke om nedsat immunrespons. Behov for revaccination tidligere end 6 år siden seneste dosis vurderes efter antistofmåling. Vaccineres der med Apexxnar, er der hverken anbefaling om revaccination eller efterfølgende vaccination med Pneumovax. Vaccination med Apexxnar kan tidligst gives ét år efter seneste pneumokokvaccination.

Personer i øget og særligt øget risiko for IPS der tidligere er vaccineret med Pneumovax uden effekt på antistofrespons

For personer der tidligere er vaccineret med Pneumovax flere gange uden effekt på antistofrespons, kan der foreslås vaccination med Apexxnar.

(J. Grau, F. Kristensen Lomholt, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)