Uge 11/12a - 2024

Fire nye tilfælde af mæslinger påvist i Region Midtjylland

Fire nye tilfælde af mæslinger påvist i Region Midtjylland

I sidste uge (11) har Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital påvist to nye tilfælde af mæslinger hos to voksne bosiddende i Region Midtjylland. I forrige uge (10) blev der også påvist to tilfælde fra samme region hos henholdsvis et barn og en voksen.

Det ene af de to nyeste tilfælde har ikke haft kendt kontakt til andre tilfælde af mæslinger eller aktuel rejseaktivitet, mens den anden patient har kendt kontakt til en lokalisation med et mæslingetilfælde påvist i uge 10. Statens Serum Instituts (SSI) undersøgelser i form af genotypning af mæslingevirus påvist fra tilfældene omfattet af det aktuelle udbrud i Region Midtjylland har dog vist, at alle tilfælde, hvor der foreligger genotypning, er beslægtede, da det drejer sig om den samme variant af genotype D8. Hos en patient har genotypning ikke kunne gennemføres, men der er kendt kontakt til flere af de øvrige patienter i udbruddet. SSI afventer genotypning af virus for ét tilfælde, hvor der også har været kendt kontakt til øvrige smittede.

Et af de første to tilfælde beskrevet i EPI-NYT 9/2024 er vurderet som rejserelateret, hvorfor det aktuelle udbrud skyldes en lokal udbredelse af smitte efter introduktion af smitte fra udlandet.

Samlet set vurderer SSI derfor, at det nuværende mindre udbrud af mæslinger i Region Midtjylland er startet efter en udlandsrejse, hvor smitten er introduceret og spredt i lokalområdet. I det aktuelle udbrud er der registreret seks bekræftede tilfælde. I 2024 er der i alt påvist ni bekræftede tilfælde i Danmark, se figur 1. Som det fremgår, er de fleste patienter i udbruddet uvaccineret.

EPI-NYT 2024 uge11-12a figur 1

Læger, og særligt i Region Midtjylland, opfordres fortsat til at være særligt opmærksomme på mæslingediagnosen, EPI-NYT 7-8/2024.

Styrelsen for Patientsikkerhed er informeret om alle tilfælde og har iværksat og sikret smitteopsporingsindsats i forhold til de smittedes nære kontakter såvel i privatlivet som i forhold til eventuelle kontakter i sundhedsvæsenet, hvor andre personer kan have været udsat for smitte, inden diagnosen blev stillet.

Det er vigtigt, at personer mistænkt for mæslinger så vidt muligt ikke opholder sig i venteværelser med andre patienter, idet mæslinger er yderst smitsomt.

I forhold til information om prøvetagning, vaccination og profylakse efter eksposition samt anmeldelse henvises til EPI-NYT 9/2024.

(M. Kragh Thomsen, KMA, Aarhus Universitetshospital, K.T. Franck, L.D. Rasmussen, Virus Overvågning og Forskning, Nationalt Referencelaboratorium for Mæslinger og Rubella, L.K. Knudsen, J. Grau. P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, A. Hempel Jørgensen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest)