Uge 7/8 - 2024

Stigende smitte med mæslinger i Europa – husk vaccination af voksne og ved rejser

Stigende smitte med mæslinger i Europa – husk vaccination af voksne og ved rejser

Antallet af mæslingetilfælde er kraftigt stigende i Europa og resten af verden, og der er rapporteret om udbrud i en række europæiske lande, særligt i Østeuropa. I Danmark har der i 2024 været observeret tre tilfælde af mæslinger, heraf var to af tilfældene blandt voksne, og to havde rejseanamnese til Østeuropa. Risikoen for større udbrud af mæslinger i Danmark er lille på grund af den høje vaccinationsdækning, men det forventes, at der også i den kommende tid kan ses sporadiske tilfælde eller mindre udbrud af mæslinger i Danmark.

Sundhedsstyrelsen opfordrer derfor læger til at være opmærksomme på mæslinger som en mulig differentialdiagnose, også blandt voksne.

Gratis vaccination af voksne

Sundhedsstyrelsen opfordrer læger til at tilbyde MFR-vaccination til voksne, der ikke er vaccinerede og som ikke har haft sygdommen.

Gratis vaccination kan tilbydes til følgende personer over 18 år:

  • personer, som ikke tidligere har haft mæslinger eller er blevet vaccineret, og hvor lægen vurderer, at der er indikation for, at personen skal tilbydes vaccination mod mæslinger
  • OG som har bopæl hér i landet eller ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler, herunder:
    • personer, der er registreret med bopæl i CPR (det gule sundhedskort)
    • personer med det særlige sundhedskort (fx arbejdstagere, der arbejder i Danmark, men har bopæl i et andet EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien og deres medforsikrede familiemedlemmer)
    • personer, der er berettiget til nødvendig behandling ved brug af det blå EU-sygesikringskort eller et britisk udstedt sygesikringskort.

Personer, der er født før 1974 i Danmark, antages at være immune overfor mæslinger og skal som udgangspunkt ikke vaccineres.

Vaccinen gives som en kombineret MFR-vaccine, som også beskytter mod røde hunde og fåresyge. Voksne fra 18 år tilbydes vaccination med én dosis MFR-vaccine. Der er ingen særlig vaccine til voksne. Vaccinen giver livslang immunitet.

Rejser øger risiko for mæslinger

Udlandsrejse øger risikoen for at blive smittet med mæslinger, og alle voksne, som skal rejse, og hvor der er tvivl om immunitet, bør tilbydes vaccination.

Børn i Danmark tilbydes MFR-vaccination som del af børnevaccinationsprogrammet, når de er 15 måneder og 4 år. Ved ophold i lande med høj forekomst af mæslinger, kan MFR-vaccinen gives fra 9-månedersalderen mod egenbetaling. Vaccination tidligere end ved 12 måneder tæller ikke med som en del af børnevaccinationsprogrammet, der således skal følges som normalt.

Nyttige links

(Sundhedsstyrelsen)