Uge 50 - 2023

Gonorré 2021 og 2022

Gonorré 2021 og 2022

Gonorré diagnosticeret i 2021
 • Der blev registreret 3.570 tilfælde af gonorré i Den danske mikrobiologidatabase (MiBa).
 • Der blev anmeldt 2.805 tilfælde til Meldesystemet for Infektiøse Sygdomme (MIS), heraf 1.856 blandt mænd og 949 blandt kvinder, fordelt på 2.637 personer.
 • Blandt mænd var 1.015 (55 %) anmeldt som homoseksuelt smittet. Dette tal var 20 (2 %) for kvinder.
 • Der forelå oplysninger om hiv-status for 2.210 (79 %) af anmeldte gonorrétilfælde. Blandt 959 tilfælde hos MSM var 134 (14 %) hiv-positive.
 • 22 (2 %) kvinder, der var anmeldt med gonorré, var gravide.
 • Den hyppigst forekommende aldersgruppe var 30-39 år for mænd og 15-19 år for kvinder, og København by var den hyppigst forekommende landsdel for gonorré blandt mænd og Østjylland for kvinder.

Gonorré diagnosticeret i 2022

 • Der blev registreret 5.204 tilfælde af gonorré i MiBa.
 • Der blev anmeldt 3.916 tilfælde til MIS, heraf 2.538 blandt mænd og 1.378 blandt kvinder, fordelt på 3.655 personer, en stigning på 46 %, sammenlignet med 2021.
 • Blandt mænd var 1.308 (52 %) anmeldt som homoseksuelt smittet. Dette tal var 22 (2 %) for kvinder.
 • Der forelå oplysninger om hiv-status for 2.189 (56 %) af de anmeldte gonorrétilfælde. Blandt 1.210 tilfælde blandt MSM var 200 (17 %) hiv-positive.
 • 23 (2 %) kvinder, der var anmeldt med gonorré, var gravide.
 • Den hyppigst forekommende aldersgruppe var 30-39 år for mænd og 20-24 år for kvinder, og København by var den hyppigst forekommende landsdel.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2021 og 2022 henvises til Årsopgørelsen for gonorré i 2021 og 2022.

EPI-NYT 2023 uge 50 figur 1

Antallet af gonorrétilfælde har været i stigning gennem en årrække, men stigningen fra 2021 til 2022 var exceptionelt stejl (46 %). Den store stigning kan blandt andet skyldes lempelse af covid-19-restriktioner, men selvfølgelig især en øget forekomst af kondomfri sex
Indførelsen af elektronisk anmeldelse via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) i 2022 har desværre ikke øget anmeldeprocenten yderligere, figur 1. Anmeldelse af gonorré er lovpligtig, og for at sikre robust og troværdig overvågning som kan bruges til forebyggelse af sygdom, er det fortsat nødvendigt med både laboratorieovervågning og epidemiologisk overvågning.

Stigningen i antallet af gonorrétilfælde er størst blandt unge heteroseksuelle mænd og kvinder, men ses også blandt homoseksuelle mænd, figur 2. Forekomsten af gonorré er dog fortsat langt højere blandt homoseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd og kvinder (20 gange højere, hvis man regner med, at cirka 5 % af den mandlige befolkning er aktivt homoseksuel).

EPI-NYT 2023 uge 50 figur 2

Det er vigtigt, at såfremt man har haft kondomfri sex med en ny partner, bør man undersøges, og hvis man får påvist gonorré (eller anden seksuelt overført sygdom), skal man behandles og medvirke til partneroplysning. Kun ved brug af kondom og hurtig smitteopsporing med relevant behandling er det muligt at bryde smittekæderne. Gonorré i svælg og rectum er for det meste lav- eller asymptomatisk. Hvis infektionen udelukkende er lokaliseret dér og ikke diagnosticeres og behandles, udgør patienten et smittereservoir.

I MiBa var der i perioden 2021-2022 registreret 30 tilfælde af gonorré blandt 28 børn under 15 år.
Kun 16 af de 28 børn, som var registreret i MiBa, var anmeldt til MIS.

Sundhedspersoner opfordres til at være særligt opmærksomme på gonokokker som årsag til øjenbetændelse hos nyfødte – især de første 14 dage efter fødslen. Gonorroisk konjunktivit, der også forekommer hos andre end nyfødte, er en potentielt særdeles alvorlig tilstand, der ubehandlet kan medføre destruktion af øjeæblet.
Disse patienter skal derfor henvises akut til specialafdeling, så korrekt og omgående behandling kan iværksættes for at bevare synet.

Hyppigheden af ciprofloxacinresistens er steget en smule. Præparatet kan bruges ved påvist følsomhed, se Årsopgørelsen for gonorré 2021-2022.

(S. Cowan, M. Wessman, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, K.D. Bjerre, Dataintegration og Analyse Sekretariat, T. Roland Pedersen, A. Skafte-Holm, S. Hoffmann, Afdeling for Bakterier, Parasitter & Svampe)