Uge 45/48 - 2023

World AIDS Day 2023
Fortsat et lavt antal tilfælde af invasiv meningokoksygdom i 2022

World AIDS Day 2023

Den 1. december afvikles der World Aids Day for 35. gang. Denne dag markerer organisationer, foreninger og enkeltpersoner verden over, at det er World AIDS Day.

I år er der fokus på let communities lead – lad fællesskaberne lede. Et af verdensmålene handler om, at der inden 2030 skal være en ende på aids-epidemien, og København er en af over 300 byer, der har forpligtet sig til, at der i 2030 ikke skal være nogen nye tilfælde af hiv i byen, gennem Fast-Track-Cities-initiativet. For at kunne opnå disse mål, er det essentielt at blive testet, såfremt man kan være i risiko for at være hiv-smittet. Uden fællesskaber og organisationer så som AIDS Fondet med CheckPoint og HIV Danmark med flere, er det ikke muligt at opnå målene. Finansieringen til den slags organisationer er desværre de seneste år nedprioriteret, og det er vigtigt at understrege, at det er dyrere at undlade at udrydde hiv, end at lade være.

Ifølge UNAIDS er der på verdensplan:

39 millioner mennesker der lever med hiv

1,3 millioner mennesker der blev smittet med hiv i 2022

630.000 mennesker der døde af hiv-relateret sygdom i 2022

I alt er 85,6 millioner mennesker smittet med hiv og 40,4 millioner mennesker er døde af hiv-relateret sygdom siden epidemien begyndte.

I Danmark fortsætter den positive udvikling med færre nye hiv-diagnoser, og i 2022 blev der således anmeldt 115 nye hiv-smittede i Danmark, læs mere i årsopgørelsen for hiv i 2022. Men tallene fra UNAIDS understreger vigtigheden af at fortsætte indsatsen for udryddelsen af hiv.

Der er tre vigtige grunde til at blive testet for hiv, hvis man tilhører en risikogruppe, fx mænd der har sex med mænd, og transseksuelle der har sex med mænd:

  1. Jo før man får stillet diagnosen, jo før kan man komme i effektiv behandling og derved sikre, at ens immunforsvar ikke lider skade.

  2. Hvis man er hiv-positiv og velbehandlet, kan man ikke smitte andre.

  3. Hvis man er hiv-negativ mand, der har sex med mænd, eller transseksuel der har sex med mænd, kan man få tilbudt forebyggende hiv-behandling, PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis), som er den indtil videre mest effektive forebyggelse mod at blive smittet med hiv.

(M. Wessman, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Fortsat et lavt antal tilfælde af invasiv meningokoksygdom i 2022

  • I 2022 blev der registreret 16 tilfælde af invasiv meningokoksygdom (MS), hvilket er en stigning fra 10 tilfælde i 2021, men fortsat på et lavt niveau.

  • Der var ingen nye tilfælde med gruppe W, som tidligere har været dominerende.

  • Gruppe B var, ligesom i 2021, igen den dominerende serogruppe med 63 % af alle tilfælde.

For en mere detaljeret beskrivelse henvises til årsopgørelsen over invasiv meningokoksygdom i 2022.

Forekomsten af MS lå i årene frem til covid-pandemien på et stabilt niveau på ca. 40 årlige tilfælde, dog med en kraftig stigning i 2019. Samtidig med indførelsen af restriktioner mod smitten med SARS-CoV-2 i 2020 sås et betydeligt fald, som fortsatte ind i 2021. I 2022 sås altså fortsat et lavt niveau, men en stigning fra 2021, figur 1.

EPI-NYT 2023 uge 45-48 figur 1

To patienter døde som følge af MS i 2022, og der var registreret følger efter MS hos syv patienter, hvoraf høretab var den hyppigste. Hos halvdelen af patienterne var der registreret underliggende sygdomme forud for MS.

(C. Munkstrup, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, S. Hoffmann, Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe)