Uge 40 - 2023

Vaccine mod RS-virus (RSV) godkendt til brug hos ældre over 60 år
Hiv 2022

Vaccine mod RS-virus (RSV) godkendt til brug hos ældre over 60 år

Vaccinen Arexvy® er godkendt af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) til beskyttelse mod RSV-sygdom i de nedre luftveje hos personer på 60 år og derover. Der gives én dosis á 0,5 mL.

Læs mere om vaccinen i SSI’s vaccineleksikon.

Der foreligger endnu ikke nationale retningslinjer for brug af vaccinen. Den indgår ikke i noget vaccinationsprogram og skal derfor betales af den vaccinerede selv.

Vaccinen kan bestilles på SSI via varenummer 105625.

(Statens Serum Institut)

Hiv 2022

I 2022 blev der anmeldt 259 tilfælde af hiv, heraf 150 mænd og 109 kvinder. Blandt de 259 anmeldte tilfælde var 144 personer (56%) tidligere diagnosticeret med hiv i udlandet, heraf var fire danskfødte og 73 fra Ukraine. Syv af de 144 personer med kendt hiv var børn (2-12 år). Der var ikke anmeldt børn, der var smittet i Danmark.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2022 henvises til årsopgørelsen over hiv 2022 .

 • I 2022 blev der anmeldt 115 personer med nydiagnosticeret hiv, samt 144 personer der allerede var diagnosticeret i udlandet. Det usædvanligt store antal skyldes i høj grad flygtninge fra Ukraine. Der var anmeldt 84 hiv-positive ukrainere, hvoraf de 73 var kendt og i behandling fra hjemlandet. De øvrige 11 fik diagnosen hiv for første gang i Danmark.
 • Blandt de nydiagnosticerede var 79 enten danskere smittet i Danmark eller i udlandet eller indvandrere smittet efter ankomsten til Danmark. De resterende 36 var indvandrere smittet før ankomsten til Danmark. Disse 36 kunne ikke være nået med danske hiv-forebyggelsestiltag.
 • Blandt de nydiagnosticerede var 47 mænd, der har sex med mænd (MSM), 52 heteroseksuelt smittede (HTX), hvoraf 23 var mænd og 29 var kvinder. Fem var anmeldt som stofbruger, og 11 havde uoplyst smittemåde.
 • 70% af MSM med oplyst smitteland og 46% af HTX med oplyst smitteland var smittet i Danmark.
 • Blandt nydiagnosticerede MSM var 40% indvandrede. Andelen var 51% for HTX.
 • Blandt MSM var 45% sent testet. Det samme gjaldt for 68% af HTX.
 • Indvandrere, asylansøgere m.m. bør testes for hiv hurtigst muligt efter ankomsten til Danmark. Dette giver mulighed for hurtig behandling af hiv-positive og nedsætter risiko for videresmitte.
 • Alle MSM, der ikke har kendt hiv, bør testes for hiv én gang om året. Desuden bør MSM, som har et aktivt sexliv, og som ikke konsekvent bruger kondom, testes for hiv og andre kønssygdomme hyppigere, fx hver 3. måned og eventuelt tilbydes PrEP (Pre Exposure Prophylaxis, hiv-medicin, der tages før eksposition).
 • Behandling straks efter diagnosen gør, at personer, der er erkendt hiv-positive, ikke udgør nogen risiko for videre transmission af hiv, idet velbehandlede hiv-positive ikke kan smitte.
 • Forebyggelse af hiv-smitte inkluderer:
  o kondombrug
  o TasP (Treatment as Prevention, dvs. kun ubeskyttet sex med hiv-positive personer, der vides at være i effektiv behandling).
  o PrEP (Pre Exposure Prophylaxis, hiv-medicin, der tages før eksposition).
  o PEP (Post Exposure Prophylaxis, hiv-medicin der tages umiddelbart efter eksposition).

På trods af at antallet af anmeldte hiv-tilfælde er steget betydeligt fra sidste år (fra 132 til 259 tilfælde), er der ikke set en signifikant stigning blandt MSM, som enten er født i Danmark eller smittet efter ankomsten til Danmark. Denne gruppe udgør det væsentligste mål for forebyggelsen af hiv i Danmark. Disse udgjorde i 2022 kun 38 anmeldte personer, hvilket er samme antal som året før.

Forebyggelsesindsatsen i Danmark er således fortsat en succes.

Den fortsatte succes afhænger af kontinuerligt tilbud af PrEP til hiv-negative MSM, som ikke konsekvent anvender kondom. Gruppen kan med fordel kontaktes på infektionsmedicinske klinikker, venereaklinikker, egen læge og AIDS-fondets CheckPoints, når de henvender sig for at blive testet for kønssygdomme. Den forebyggende behandling udleveres gratis på infektionsmedicinske klinikker landet over.

Til gengæld er det bekymrende, at en stor andel er sent testet og diagnosticeret, muligvis som konsekvens af covid-19-pandemi og nedlukninger. Det understreges endnu en gang, at det er essentielt at blive testet hyppigt, hvis man er i risiko for at blive smittet med hiv.

Blandt de nydiagnosticerede undersøgt i SERO-projektet var der i perioden 2019-2022 én person med et lavt niveau af resistens imod TDF og et højt niveau af resistens imod FTC. Da disse to stoffer udgør PrEP, er det vigtigt fortsat at holde øje med forekomsten af resistens blandt nydiagnosticerede. Indtil videre er der ikke fundet overført resistens for begge stoffer, og der er ikke rapporteret hiv-smitte i Danmark hos personer i PrEP-behandling.

(S. Cowan, M. Wessman, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, J. Fonager, M.M. Lassaunière, Afdeling for virus- og mikrobiologisk specialdiagnostik)

4. oktober 2023